ยิ้มแก้มปริ นายก อบจ.โคราช มอบกายอุปกรณ์ฯ ให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 แด่คนพิการ

ยิ้มแก้มปริ นายก อบจ.โคราช มอบกายอุปกรณ์ฯ ให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 แด่คนพิการ

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย รถสามล้อโยกผลิตใหม่ 12 คัน, รถเข็นวีลแชร์ 11 คัน, ไม้วอร์คเกอร์ 1 อัน และ ไม้เท้า 5 อัน

ยิ้มแก้มปริ นายก อบจ.โคราช มอบกายอุปกรณ์ฯ ให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 แด่คนพิการ

ยิ้มแก้มปริ นายก อบจ.โคราช มอบกายอุปกรณ์ฯ ให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 แด่คนพิการ

ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ นายก อบจ.นม. กล่าวว่า อบจ.นครราชสีมา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคนพิการเป็นลำดับต้นๆ โดยสอดคล้องกับนโยบาย อบจ.นครราชสีมา ข้อ 4 ด้านพัฒนาสังคม ข้อ 4.3 การส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ด้วยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม และดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณ เพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ศพพ.) กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการผลิตและซ่อมบำรุงรักษาและประกอบชิ้นส่วนกายอุปกรณ์ เครื่องช่วยสำหรับคนพิการที่ขาดแคลน ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป อบจ. ยินดีให้ความช่วยเหลือ อย่างเต็มที่

ยิ้มแก้มปริ นายก อบจ.โคราช มอบกายอุปกรณ์ฯ ให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 แด่คนพิการ

ยิ้มแก้มปริ นายก อบจ.โคราช มอบกายอุปกรณ์ฯ ให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 แด่คนพิการ

พิธีมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ในครั้งนี้ อบจ.ได้รับการประสานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลตำบล(ทต.) และ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) เขต จ.นครราชสีมา ผ่านศูนย์ประสานงาน อบจ.นครราชสีมา ประจำอำเภอ เพื่อขอรับการสนับสนุนกายอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ให้แก่คนพิการ 10 อำเภอ 29 ราย ได้แก่ 1. อ.เมืองนครราชสีมา รถสามล้อโยก 3 ราย, 2. อ.ครบุรี รถสามล้อโยก 3 ราย รถเข็นวีลแชร์ 2 ราย, 3. อ.โนนสูง รถเข็นวีลแชร์ 1 ราย, 4. อ.ขามทะเลสอ รถเข็นวีลแชร์ 1 ราย, 5. อ.โนนไทย รถสามล้อโยก 1 ราย, 6. อ.เฉลิมพระเกียรติ รถสามล้อโยก 1 ราย รถเข็นวีลแชร์ 1 ราย และไม้วอร์คเกอร์ 1 ราย, 7. อ.ขามสะแกแสง รถเข็นวีลแชร์ 1 ราย, 8. อ.ประทาย ไม้เท้า 1 ราย, 9. อ.สูงเนิน รถสามล้อโยก 1 ราย รถเข็นวีลแชร์ 5 ราย, 10. อ.ด่านขุนทด รถสามล้อโยก 3 ราย และ ไม้เท้า 5 ราย

ขอบคุณ... http://www.tnews.co.th/contents/399061

ที่มา: tnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 ม.ค.61
วันที่โพสต์: 10/01/2561 เวลา 10:52:02 ดูภาพสไลด์โชว์ ยิ้มแก้มปริ นายก อบจ.โคราช มอบกายอุปกรณ์ฯ ให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 แด่คนพิการ