พก.จับมือมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”

พกจับมือมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดตัวโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน

วันนี้ (8 ธ.ค. 61) เวลา 09.30 น. ที่ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind” ที่จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสานต่องานที่ “พ่อ” ทำ สร้าง “ประวัติศาสตร์” ร่วมกับคนพิการด้วยการเปลี่ยนเป็น “ภาระ” ให้เป็น “พลัง” ในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม และเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่คนพิการทางสายตา ร่วมปั่นจักรยาน จากกรุงเทพฯ - จ.เชียงใหม่ ระยะทางรวม 867 กิโลเมตร เพื่อหาทุนสนับสนุนการก่อสร้าง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวง พม. มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคนพิการ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการช่วยเหลือให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม ที่ให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ผ่าน พก. โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนำมาพัฒนาขีดความสามารถ สร้างสภาพแวดล้อมที่คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

พกจับมือมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดตัวโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน

พกจับมือมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดตัวโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน

นายสมคิด กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. โดย พก. ร่วมกับ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โครงการซีพีสานฝันปันโอกาส โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ธนาคารกรุงเทพ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind” ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่คนพิการทางสายตา จำนวน 21 คน ร่วมกับนักปั่นจิตอาสาปั่นนำ จำนวน 22 คน ปั่นจักรยานพิชิตเส้นทาง 9 วัน 9 จังหวัด ระยะทางรวม 867 กิโลเมตร ในระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง และ จ.เชียงใหม่ เพื่อหาทุนสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยในแต่ละจังหวัดที่ผ่านไปจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมเห็นศักยภาพของผู้และให้โอกาสคนพิการในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคมในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับคนพิการในการที่จะร่วมกันขยายและสร้างโอกาสให้คนพิการ สานต่องานที่พ่อทำด้วยการช่วยเหลือให้คนพิการก้าวข้ามความยากจน มีอาชีพที่ยั่งยืน เปลี่ยนคนพิการที่ถูกสังคมมองว่าเป็นภาระ ให้เป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม ด้วยการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 1) บริจาค 100 บาท ผ่านโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย กด*948*6666*100# แล้วโทรออก 2) พิมพ์ Y100 แล้วส่ง SMS ไปที่หมายเลข 4899666 แล้วกดโทรออก เพื่อบริจาค 100 บาท สำหรับทุกเครือข่าย และ 3) โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ 162-3-07772-2, ธนาคารกรุงไทย 196-6-00208-4 และธนาคารไทยพาณิชย์ 264-3-001530 ชื่อบัญชีมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และร่วมสมทบทุนซื้อของที่ระลึก (เสื้อ-หมวก) จากโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ตามจุดกิจกรรมต่างๆ หรือ Facebook ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยสามารถติดตามกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของ โครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ได้ทาง Facebook : มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (facebook.com / Universalfoundation) และร่วมส่งแรงใจสนับสนุนนักปั่นผู้พิการทางสายตาด้วยการติดแฮชแท็คที่กำหนด #ปั่นไปไม่ทิ้งกัน #NoOneLeftBehind

ขอบคุณ... https://goo.gl/JynBRm

ที่มา: thainews.prd.go.th /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 ม.ค.61
วันที่โพสต์: 9/01/2561 เวลา 10:41:14 ดูภาพสไลด์โชว์ พก.จับมือมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดตัวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”