สโมสรโรตารี่เมืองเลย มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานฯ

สโมสรโรตารี่เมืองเลย มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานฯ

ผู้ว่าฯเลย อธิบดีกรมสุขภาพจิต รับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานจากสโมสรโรตารี่เมืองเลย เพื่อผู้พิการจังหวัดเลย

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมเป็นประธานรับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานสำหรับช่วยเหลือผู้พิการ มีแขกผู้มีเกียรติ นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 นายวิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย นายเดช วัฒนาวิทยานุกูล นายกสโมสรโรตารีเมืองเลยพร้อมสมาชิก และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน

สโมสรโรตารี่เมืองเลย มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานฯ

นายเดช วัฒนาวิทยานุกูล นายกสโมสรโรตารีเมืองเลย กล่าวว่า พิธีการในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับเด็กพิการและผู้พิการ ประเทศไทยเรามีประชาชนที่อยู่ในภาวะช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือสูญเสียโอกาสในการอยู่ในสังคม ได้อย่างปกติสุข อันเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพอีกมาก เช่น ผู้ป่วยทางจิต ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว แขน ขาลำตัว ผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางการได้ยิน ผู้พิการทางสมอง และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ลำพังการเจ็บป่วยเหล่านี้ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่เขามากมายอยู่แล้ว แต่บางครั้งสังคมยังซ้ำเติมเข้าไปอีก อาจตั้งใจหรือไม่ก็ตาม การช่วยเหลือเขาเหล่านี้ ให้ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง จะทำให้เขามีความภาคภูมิใจ ในตนเองไม่เป็นภาระแก่สังคม เชื่อว่าการจัดงานมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจะเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้พิการ มีพลังสุขภาพดี ทั้งทางด้านร่างกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะสามารถใช้ชีวิตใน

สังคมได้ อย่างมีศักดิ์ศรีต่อไป

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/article/613693

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 ธ.ค.60
วันที่โพสต์: 4/12/2560 เวลา 10:16:46 ดูภาพสไลด์โชว์ สโมสรโรตารี่เมืองเลย มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานฯ