เทศบาลเมืองมาบตาพุด ทำบัตรประชนให้คนพิการ

แสดงความคิดเห็น

เทศบาลเมืองมาบตาพุด เปิดโครงการ "รักและห่วงใยคนพิการ" พร้อมจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้คนพิการและผู้ป่วยติดเตียงนอกสถานที่

เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เปิดโครงการ "รักและห่วงใยคนพิการ" พร้อมจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้คนพิการและผู้ป่วยติดเตียงนอกสถานที่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายนิมิต บูรพาสถิตย์ ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นประธานเปิดโครงการรักและห่วงใยคนพิการ โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร เพื่อออกให้บริการประชาชนทุกพื้นที่ในเขตรับผิดชอบซึ่งมีผู้พิการพักอาศัยอยู่ โครงการดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ถึงบ้านพักถ่ายรูปจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน บริการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ และหลังจากพิธีเปิดโครงการ ปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ในกรณีขอมีบัตรประชาชนเพิ่มเติม ตามแนวทางที่กรมการปกครองได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการให้บริการการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/article/585389

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ก.ค.60
วันที่โพสต์: 17/07/2560 เวลา 10:13:17 ดูภาพสไลด์โชว์ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ทำบัตรประชนให้คนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เทศบาลเมืองมาบตาพุด เปิดโครงการ "รักและห่วงใยคนพิการ" พร้อมจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้คนพิการและผู้ป่วยติดเตียงนอกสถานที่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เปิดโครงการ "รักและห่วงใยคนพิการ" พร้อมจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้คนพิการและผู้ป่วยติดเตียงนอกสถานที่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายนิมิต บูรพาสถิตย์ ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นประธานเปิดโครงการรักและห่วงใยคนพิการ โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร เพื่อออกให้บริการประชาชนทุกพื้นที่ในเขตรับผิดชอบซึ่งมีผู้พิการพักอาศัยอยู่ โครงการดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ถึงบ้านพักถ่ายรูปจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน บริการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ และหลังจากพิธีเปิดโครงการ ปลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ในกรณีขอมีบัตรประชาชนเพิ่มเติม ตามแนวทางที่กรมการปกครองได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการให้บริการการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/article/585389

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...