เทศบาลเมืองสุโขทัยลงพื้นที่ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ

แสดงความคิดเห็น

นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุโขทัย และคณะผู้บริหารงานเทศบาลฯลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย

ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย พร้อมเยี่ยมเยียนสอบถามความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง

เมื่อวันก่อน นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุโขทัย นายนพพร ภู่เจริญ รองนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารงานเทศบาลฯลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยและเพื่อเยี่ยมเยียนพี่ชาวชุนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังนำเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสุขภาพ และให้วัคซีนแก่คนป่วน คนชรา และผู้พิการ รวมถึงประชาชนทั่ว ๆไป พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไป

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/article/584707

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ก.ค.60
วันที่โพสต์: 17/07/2560 เวลา 10:12:20 ดูภาพสไลด์โชว์ เทศบาลเมืองสุโขทัยลงพื้นที่ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุโขทัย และคณะผู้บริหารงานเทศบาลฯลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย พร้อมเยี่ยมเยียนสอบถามความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง เมื่อวันก่อน นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุโขทัย นายนพพร ภู่เจริญ รองนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารงานเทศบาลฯลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยและเพื่อเยี่ยมเยียนพี่ชาวชุนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังนำเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสุขภาพ และให้วัคซีนแก่คนป่วน คนชรา และผู้พิการ รวมถึงประชาชนทั่ว ๆไป พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไป ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/article/584707

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...