นายกเหล่ากาชาด ออกพื้นที่แจกของผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่มอบข้าวสารแก่ผู้พิการทางสายตา นักเรียน ที่ชมรมคนตาบอด

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่มอบข้าวสารแก่ผู้พิการทางสายตา นักเรียน ที่ชมรมคนตาบอด

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่มอบข้าวสารแก่ผู้พิการทางสายตา นักเรียน ที่ชมรมคนตาบอด เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.นางมารยาท ตังคณานุกูลชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่มอบข้าวสารแก่ผู้พิการทางสายตาและเด็กนักเรียน ณ ชมรมคนตาบอดศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล อำเภอบ้านโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/article/580426

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 มิ.ย.60
วันที่โพสต์: 19/06/2560 เวลา 10:37:25 ดูภาพสไลด์โชว์ นายกเหล่ากาชาด ออกพื้นที่แจกของผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่มอบข้าวสารแก่ผู้พิการทางสายตา นักเรียน ที่ชมรมคนตาบอด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่มอบข้าวสารแก่ผู้พิการทางสายตา นักเรียน ที่ชมรมคนตาบอด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่มอบข้าวสารแก่ผู้พิการทางสายตา นักเรียน ที่ชมรมคนตาบอด เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.นางมารยาท ตังคณานุกูลชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่มอบข้าวสารแก่ผู้พิการทางสายตาและเด็กนักเรียน ณ ชมรมคนตาบอดศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล อำเภอบ้านโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/article/580426

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...