พก. นำคนพิการ 1,500 คน ทำจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9

พก. นำคนพิการ 1,500 คน ทำจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดโครงการจิตอาสาทำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยนำคณะคนพิการจำนวนกว่า 1,500 คน สานต่อความดี ซึ่งน้อมนำแนวทางตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังใจความตอนหนึ่งว่า "คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไปและเดี๋ยวนี้ด้วย เมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้" ซึ่งถือเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนพิการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ ในการทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า โครงการจิตอาสาทำดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เกิดขึ้นด้วยจิตสำนึกจากกลุ่มคนพิการและคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กองกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ต้องการทำความดีถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 จึงได้เกิดกิจกรรมดี ๆ ในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นการรวมกันครั้งสำคัญของกลุ่มคนพิการกว่า 1,500 คน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 วัน ประกอบด้วย วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง เขตบางซื่อ และ วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 256เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ ณ มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็ว ๆ นี้

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/2616999

ที่มา: thaipr.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 17/03/2560 เวลา 10:24:31 ดูภาพสไลด์โชว์ พก. นำคนพิการ 1,500 คน ทำจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9