จี้ผุดหลักสูตรดูแลคนชรา

แสดงความคิดเห็น

รศ.ดร.วิ พรรณ ประจวบเหมาะ อาจารย์วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการเสวนา "พลเมืองไทย สูงวัยอย่างสมาร์ต" ว่า สัดส่วนผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพ.ศ.2533 เป็นต้นมาเพิ่มขึ้นประมาณ 63.8 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุในประเทศไทยยังรวดเร็วมากในประเทศแถบเอเชีย เทียบเท่ากับประเทศสิงคโปร์ที่มีความเป็นกังวลมาก เพราะประชากรมีเพียง 4-5 ล้านคน แต่กลับกลายเป็นประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนแถบยุโรปใช้เวลา 5-10 ปีในการเพิ่มขึ้นของผู้สูงวัย จึงเตรียมตัวสร้างสังคมที่รองรับกับผู้สูงวัยได้ ประเทศไทยผู้สูงอายุมีลูกหลานน้อยลง ทำให้ผู้สูงอายุกว่า 50 เปอร์เซ็นต์อยู่คนเดียวหรืออยู่กันสองตายายเพิ่มเรื่อยๆ กลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มที่ยากจนที่สุดและได้รับผลกระทบมากที่สุด ขณะที่คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ยังไม่ตื่นตัวเรื่องผู้สูงวัย และมองผู้สูงอายุด้วยทัศนคติเชิงลบเพราะระบบการศึกษาเองก็ไม่ได้สร้างให้คนตระหนักเรื่องนี้

"อยากฝากถึงระบบการศึกษาว่าควรเป็นการศึกษาที่ทำให้เด็กๆ รุ่นใหม่เข้าใจว่าสังคมไทยกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัย ครูอาจารย์จะต้องหากิจกรรมให้เด็กๆ ได้เข้าใจ เรียนรู้ และดูแลผู้สูงอายุได้ด้วย ซึ่งท้องถิ่นทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามาช่วยเสริมระบบเหล่านี้ด้วย" รศ.ดร.วิพรรณกล่าว

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdNakEwTURRMU5nPT0=&sectionid=TURNeE5RPT0=&day=TWpBeE15MHdOQzB3TkE9PQ==

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 5/04/2556 เวลา 02:40:17

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

รศ.ดร.วิ พรรณ ประจวบเหมาะ อาจารย์วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการเสวนา "พลเมืองไทย สูงวัยอย่างสมาร์ต" ว่า สัดส่วนผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพ.ศ.2533 เป็นต้นมาเพิ่มขึ้นประมาณ 63.8 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุในประเทศไทยยังรวดเร็วมากในประเทศแถบเอเชีย เทียบเท่ากับประเทศสิงคโปร์ที่มีความเป็นกังวลมาก เพราะประชากรมีเพียง 4-5 ล้านคน แต่กลับกลายเป็นประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนแถบยุโรปใช้เวลา 5-10 ปีในการเพิ่มขึ้นของผู้สูงวัย จึงเตรียมตัวสร้างสังคมที่รองรับกับผู้สูงวัยได้ ประเทศไทยผู้สูงอายุมีลูกหลานน้อยลง ทำให้ผู้สูงอายุกว่า 50 เปอร์เซ็นต์อยู่คนเดียวหรืออยู่กันสองตายายเพิ่มเรื่อยๆ กลุ่มผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มที่ยากจนที่สุดและได้รับผลกระทบมากที่สุด ขณะที่คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ยังไม่ตื่นตัวเรื่องผู้สูงวัย และมองผู้สูงอายุด้วยทัศนคติเชิงลบเพราะระบบการศึกษาเองก็ไม่ได้สร้างให้คนตระหนักเรื่องนี้ "อยากฝากถึงระบบการศึกษาว่าควรเป็นการศึกษาที่ทำให้เด็กๆ รุ่นใหม่เข้าใจว่าสังคมไทยกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัย ครูอาจารย์จะต้องหากิจกรรมให้เด็กๆ ได้เข้าใจ เรียนรู้ และดูแลผู้สูงอายุได้ด้วย ซึ่งท้องถิ่นทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามาช่วยเสริมระบบเหล่านี้ด้วย" รศ.ดร.วิพรรณกล่าว ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdNakEwTURRMU5nPT0=§ionid=TURNeE5RPT0=&day=TWpBeE15MHdOQzB3TkE9PQ==

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...