คนพิการฯ จัดผ้าป่าการกุศลซื้อเครื่องมือแพทย์

แสดงความคิดเห็น

นายสันติสุข ผลสวิง นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2556 สมาคมฯ กำหนดจัดทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อจัดถวายพระแก้วมรกตสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล บริจาคทุนให้กับมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียน โดยจัดขึ้น ณ วัดในกลาง ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาสได้รับความเมตตาจาก พระครูโสภิตวัชรกิจ เจ้าอาวาสวัดบางลำพู เจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อการศึกษา ได้จัดหมุนเวียนไปตามจังหวัดต่างๆ และในการจัดทอดผ้าป่าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์แนวทางเดียวกันคือ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้สืบสานประเพณีการถวายพระให้คงอยู่สืบไปอีกนานเท่านาน ประการสำคัญอย่างยิ่งก็เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบ้านแหลม จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนวัดในกลาง รวมถึงบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย และมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนอื่นๆ อีกด้วย

สำหรับสมาชิกของสมาคมฯ พร้อมด้วยญาติมิตร หรือพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่สนใจ สามารถร่วมกิจกรรมมหากุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ด้วยการเช่าบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร พระแก้วมรกต ทรงเครื่องสามฤดู ซึ่งเช่าจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำนักพระราชวัง เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ.พระอุโบสถวัดในกลาง ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กองทุนสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อการศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัดเพชรบุรี เลขที่บัญชี 703-0-23512-6, ด้วยการสั่งจ่ายธนาณัติในนามสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อการศึกษา เลขที่ 121/4 หมู่ 4 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

ขอบคุณ http://www.banmuang.co.th/2013/02/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AF-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B8/

บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 ก.พ.56

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 ก.พ.56
วันที่โพสต์: 19/02/2556 เวลา 08:04:33

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายสันติสุข ผลสวิง นายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2556 สมาคมฯ กำหนดจัดทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อจัดถวายพระแก้วมรกตสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล บริจาคทุนให้กับมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียน โดยจัดขึ้น ณ วัดในกลาง ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาสได้รับความเมตตาจาก พระครูโสภิตวัชรกิจ เจ้าอาวาสวัดบางลำพู เจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อการศึกษา ได้จัดหมุนเวียนไปตามจังหวัดต่างๆ และในการจัดทอดผ้าป่าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์แนวทางเดียวกันคือ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้สืบสานประเพณีการถวายพระให้คงอยู่สืบไปอีกนานเท่านาน ประการสำคัญอย่างยิ่งก็เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบ้านแหลม จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนวัดในกลาง รวมถึงบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย และมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนอื่นๆ อีกด้วย สำหรับสมาชิกของสมาคมฯ พร้อมด้วยญาติมิตร หรือพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่สนใจ สามารถร่วมกิจกรรมมหากุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ด้วยการเช่าบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร พระแก้วมรกต ทรงเครื่องสามฤดู ซึ่งเช่าจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำนักพระราชวัง เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ.พระอุโบสถวัดในกลาง ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กองทุนสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อการศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัดเพชรบุรี เลขที่บัญชี 703-0-23512-6, ด้วยการสั่งจ่ายธนาณัติในนามสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อการศึกษา เลขที่ 121/4 หมู่ 4 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 ขอบคุณ… http://www.banmuang.co.th/2013/02/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AF-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B8/ บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 ก.พ.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...