อาชีพ หน้า 24

 1. 346เร่งสร้างโมเดลจ้างงานผู้พิการ เตรียมจัดตั้งศูนย์-คู่มือแก้ปัญหา ... 667/0 13/06/2567
 2. 347พม.-มจธ.-5 มหาวิทยาลัยพันธมิตรฝึกทักษะอาชีพสนองตลาดแรงงาน สร้างง... 1392/0 4/06/2567
 3. 348มจธ.ร่วมเครือข่ายอบรมคนพิการหวังจ้างงานเพิ่ม 3927/0 17/05/2567
 4. 349พม. หนุน 6 มหาวิทยาลัยนำร่องพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพคนพิการระดับภ... 4325/0 16/05/2567
 5. 350เปิดสอน 5 หลักสูตร ศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการ กรุงเทพม... 3121/0 15/05/2567
 6. 351อ.สบเมย อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างอาชีพให้คนพิการ 1785/0 15/05/2567
 7. 352ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น เห็นคุณค่าผู้พิการ จ้างงาน สร้างโอกา... 2196/0 13/05/2567
 8. 353ก.แรงงานกำชับสถานประกอบการ-หน่วยงานรัฐดูแล ‘คนพิการ’ ย้ำ! หลัก ‘... 3975/0 25/04/2567
 9. 354“จ้าง จ่าย จัด” ก.แรงงานกำชับสถานประกอบการ-หน่วยงานรัฐจ้างงานคนพ... 3911/0 22/04/2567
 10. 355ใช้ระบบบัญชี พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ทำกล้วยหอมทองนอกฤดู 7067/0 18/04/2567
 11. 356‘ดร.ยุทธพล’ ปลื้มจ้างงานคนพิการเมืองเพชรเกินเป้า จับมือรัฐ-เอกชน... 6875/0 28/03/2567
 12. 357TU Job Fair 2024 แบ่งปันประสบการณ์จ้างงานคนพิการ 4859/0 26/03/2567
 13. 358อบต.ควนกาหลง จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์สบู่น้ำผึ้งและน้ำยา... 5976/0 21/02/2567
 14. 359การฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรช่างเครื่องช่วยคนพิการ 700 ชั่วโมง 14748/0 6/02/2567
 15. 360วราวุธ เผย หนุนการจ้างงานคนพิการเพิ่ม หากสำเร็จเตรียมเซ็น MOU ร่... 12660/0 17/01/2567