เชิญชมคอนเสิร์ตฟรี “งานดนตรีสร้างสรรค์ ร่วมกันจุดประกายให้เยาวชน”

แสดงความคิดเห็น

สื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงาน คอนเสิร์ตคุณธรรม นำปัญญา ครั้งที่ ๕ “งานดนตรีสร้างสรรค์ ร่วมกันจุดประกายให้เยาวชน” มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนร่วมงาน คอนเสิร์ตคุณธรรม นำปัญญา ครั้งที่ ๕ “งานดนตรีสร้างสรรค์ ร่วมกันจุดประกายให้เยาวชน” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐น. เป็นต้นไป ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาและแสดงความสามารถทางดนตรี ซึ่งจะเป็นการเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง ผลักดันแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้แสดงและผู้ชมที่ดี

การแสดงดนตรีในครั้งนี้จะมีกลุ่มเยาวชนจากที่ต่างๆ ร่วมแสดง อาทิ มูลนิธิเด็ก เยาวชนหญิงบ้านปรานี และเยาวชนเผ่าม้ง จากจังหวัดน่าน เป็นต้น พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากศิลปิน และวงดนตรีคลาสสิคแนวหน้าของประเทศ เช่น ป๊อด โมเดิร์นด็อก(ธนชัย อุชชิน) หรั่ง ร็อคเคสตร้า(ชัชชัย สุขขาวดี) และวง Dr.Sax Symphony Orchestra ร่วมกันบรรเลงบทเพลงร่วมสมัยที่ทุกคนรู้จักดี อาทิ ใคร รักเธอประเทศไทย และYou’ll Never Walk Alone เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งที่ได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒ ๘๘๔-๘๓๓๓ ๐๒ ๘๘๔-๘๓๓๔ ๐๒ ๘๘๔-๘๕๐๒ (มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๐ มิ.ย.๒๕๕๕)

ที่มา: มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๐ มิ.ย.๒๕๕๕
วันที่โพสต์: 20/02/2556 เวลา 06:38:48 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญชมคอนเสิร์ตฟรี “งานดนตรีสร้างสรรค์ ร่วมกันจุดประกายให้เยาวชน”

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงาน คอนเสิร์ตคุณธรรม นำปัญญา ครั้งที่ ๕ “งานดนตรีสร้างสรรค์ ร่วมกันจุดประกายให้เยาวชน”มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนร่วมงาน คอนเสิร์ตคุณธรรม นำปัญญา ครั้งที่ ๕ “งานดนตรีสร้างสรรค์ ร่วมกันจุดประกายให้เยาวชน” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐น. เป็นต้นไป ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาและแสดงความสามารถทางดนตรี ซึ่งจะเป็นการเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง ผลักดันแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้แสดงและผู้ชมที่ดี การแสดงดนตรีในครั้งนี้จะมีกลุ่มเยาวชนจากที่ต่างๆ ร่วมแสดง อาทิ มูลนิธิเด็ก เยาวชนหญิงบ้านปรานี และเยาวชนเผ่าม้ง จากจังหวัดน่าน เป็นต้น พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากศิลปิน และวงดนตรีคลาสสิคแนวหน้าของประเทศ เช่น ป๊อด โมเดิร์นด็อก(ธนชัย อุชชิน) หรั่ง ร็อคเคสตร้า(ชัชชัย สุขขาวดี) และวง Dr.Sax Symphony Orchestra ร่วมกันบรรเลงบทเพลงร่วมสมัยที่ทุกคนรู้จักดี อาทิ ใคร รักเธอประเทศไทย และYou’ll Never Walk Alone เป็นต้น สอบถามเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งที่ได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒ ๘๘๔-๘๓๓๓ ๐๒ ๘๘๔-๘๓๓๔ ๐๒ ๘๘๔-๘๕๐๒ (มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๐ มิ.ย.๒๕๕๕)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...