กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และการประเมินผล

ชื่อภาษาอังกฤษ

Computer System Service Division

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านสังคม

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 2 ชั้น 7 ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

โทรศัพท์

02 248-7746

โทรสาร

02 248-7746

เว็บไซต์

http://203.155.220.217/csad/index.htm (ขนาดไฟล์: 1245)

ผู้ติดต่อ

-

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร

กองบริการระบบคอมพิวเตอร์

ผู้ติดต่อ

-

อัปเดตเมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2553