มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อย่อ

cmu

ชื่อภาษาอังกฤษ

Chiang Mai University

ประเภทองค์กร

มหาวิทยาลัยภาครัฐ

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

Chiang Mai University, 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200

โทรศัพท์

+66 53 221699, 941000

โทรสาร

+66 53 217143, 221932

อีเมล์

webmaster@chiangmai.ac.th

เว็บไซต์

http://www.cmu.ac.th/web49/index49.php (ขนาดไฟล์: 0 )

อัปเดตเมื่อ: 6 กุมภาพันธ์ 2550