คลิป : สุดยอดนวัตกรรมที่ทำให้คนพิการออกมาวิ่งได้ : Run 2 Gether Mini Marathon

สุดยอดนวัตกรรมที่ทำให้คนพิการออกมาวิ่งได้ : Run 2 Gether Mini Marathon

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=1-A7D2d81ck
วันที่โพสต์: 12/04/2559 เวลา 09:25:20

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด