ดิสเล็กเซีย...แค่บกพร่องทางเรียนรู้ หนูไม่ใช่เด็กสมองทึบ

เนื้อหาบางส่วน

“ขึ้น ป.4 แล้วยังอ่านหนังสือไม่ได้ ต้องสะกดคำอยู่ ไม่รู้ไปโรงเรียนอย่างไร สมัยเราอายุแค่นี้อ่านหนังสือแตกแล้ว แต่เขาก็ฉลาดนะรู้เรื่องทุกอย่างไม่ได้ทึ่มเหมือนเด็กสมองไม่ดี” น้ำเสียงแสดงความกลุ้มอกกลุ้มใจของแม่คนหนึ่งที่มีลูกในวัยเรียน จนปัญญาและกังขากับพฤติกรรมของลูก จึงตัดสินใจ พาลูกเข้ามาขอคำปรึกษาใน “คลินิกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตามปกติแล้วหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับจะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแต่ละวัย ให้มีความสามารถตั้งแต่อ่านเขียน คิดคำนวณได้ตามระยะ แต่เชื่อเถอะในชั้นเรียนต้องมีเด็กสักหนึ่งหรือสองคน เมื่ออดีตเราอาจมองว่าเขาเป็นคนสมองช้าไม่มีความสามารถที่จะเรียนหนังสือได้

ทางการแพทย์มองว่า อาการอย่างนี้นี่อาจเป็น ความบก พร่องทางการเรียนรู้ที่มีชื่อเรียกว่า “ดิสเล็กเซีย” (Dyslexia) ซึ่ง เป็นแขนงหนึ่ง ของคนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ (LD-Learning Disability) นอกจากแขนง ดิสเล็กเซีย แคลเคียเลเทอร์(calculator) ด้านคณิตศาสตร์ คืออ่านเขียนหนังสือได้แตกฉาน แต่พอให้คำนวณทำไม่ได้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: http://bbznet.pukpik.com/scripts2/view.php?user=108kids&board=12&id=4&c=1&order=lastpost
วันที่โพสต์: 19/07/2556 เวลา 06:37:59

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด