ข้อเสนอ เรื่อง การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ในการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556

แสดงความคิดเห็น

1.ขอให้ กกต.กลาง ประสานสั่งการ กกต.กรุงเทพมหานคร ให้กำชับเจ้าหน้าที่จัดคูหาเลือกตั้ง ให้มีพื้นที่ที่กว้างเพียงพอต่อการใช้สิทธิของคนพิการหรือผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้รถเข็น/วีลแชร์/เครื่องช่วยเดิน และขอให้จัดคูหาเลือกตั้ง สถานที่ตรวจสอบรายชื่อ อยู่บนพื้นดินหรือชั้นล่างของอาคารที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง พร้อมจัดให้มีโต๊ะเอนกประสงค์ที่มีพื้นที่ว่างใต้โต๊ะสูง 75-80 เซ็นติเมตร เพื่อให้คนพิการหรือผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้รถเข็น สามารถเข้าไปกากบาทได้สะดวก อย่างน้อย 1 ตัว ต่อ 1 คูหาเลือกตั้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อเสนอ เรื่อง การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ในการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556

ที่มา: อนุกรรมาธิการด้านคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
วันที่โพสต์: 22/02/2556 เวลา 04:53:23

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

1.ขอให้ กกต.กลาง ประสานสั่งการ กกต.กรุงเทพมหานคร ให้กำชับเจ้าหน้าที่จัดคูหาเลือกตั้ง ให้มีพื้นที่ที่กว้างเพียงพอต่อการใช้สิทธิของคนพิการหรือผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้รถเข็น/วีลแชร์/เครื่องช่วยเดิน และขอให้จัดคูหาเลือกตั้ง สถานที่ตรวจสอบรายชื่อ อยู่บนพื้นดินหรือชั้นล่างของอาคารที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง พร้อมจัดให้มีโต๊ะเอนกประสงค์ที่มีพื้นที่ว่างใต้โต๊ะสูง 75-80 เซ็นติเมตร เพื่อให้คนพิการหรือผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้รถเข็น สามารถเข้าไปกากบาทได้สะดวก อย่างน้อย 1 ตัว ต่อ 1 คูหาเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อเสนอ เรื่อง การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ในการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด