กฎมาตรฐาน ว่าด้วยการสร้างความเสมอภาคทางโอกาสให้แก่คนพิการ องค์การสหประชาชาติ พ.ศ. 2537

แสดงความคิดเห็น

บทนำ

ความเป็นมาและความต้องการจำเป็น ในปัจจุบันของคนพิการ

 1. คนพิการมีอยู่ในทุกภูมิภาคของโลก และในทุกระดับของสังคมทั้งหลาย อีกทั้งยังมีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
 2. สาเหตุของความพิการหรือผลของความพิการจะมีความแตกต่างกันไปทั่วโลก ความแตกต่างกันนี้เป็นผลมาจากการที่สภาพทาง เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน และนโยบายหรือมาตรการที่ประเทศต่าง ๆ กำหนดขึ้น เพื่อความผาสุขของพลเมืองภายในประเทศซึ่งแตกต่างกัน
 3. นโยบายด้านความพิการในปัจจุบันเป็นผลพวงของการพัฒนาที่เกิดขึ้นมา ตลอดระยะเวลา 200 ปี ซึ่งในหลายกรณีนโยบายนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน และนโยบายทางสังคม เศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามมีสถานการณ์เฉพาะด้านหลายประการเช่นกันที่มีอิทธิพลต่อเงื่อนไขความเป็นอยู่ของคนพิการ ความไม่รู้ การละเลยเพิกเฉย ความเชื่อทางโชคลางและความหวาดกลัว ต่างก็ประกอบกันขึ้นเป็นปัจจัยทางสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์ของความพิการได้โดดเดี่ยวคนพิการ และทำให้พัฒนาการของคนพิการล่าช้าออกไป

ดาวน์โหลดเอกสาร : กฎมาตรฐาน ว่าด้วยการสร้างความเสมอภาคทางโอกาสให้แก่คนพิการ องค์การสหประชาชาติ พ.ศ. 2537

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:41:30

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

สถิติความสนใจ

ชอบ: 1 คน (100%)

ไม่ชอบ: 0 คน (0%)

ไม่มีความเห็น: 0 คน (0%)

จำนวนคนโหวตทั้งหมด: 1 คน (100%)

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บทนำ ความเป็นมาและความต้องการจำเป็น ในปัจจุบันของคนพิการ คนพิการมีอยู่ในทุกภูมิภาคของโลก และในทุกระดับของสังคมทั้งหลาย อีกทั้งยังมีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุของความพิการหรือผลของความพิการจะมีความแตกต่างกันไปทั่วโลก ความแตกต่างกันนี้เป็นผลมาจากการที่สภาพทาง เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน และนโยบายหรือมาตรการที่ประเทศต่าง ๆ กำหนดขึ้น เพื่อความผาสุขของพลเมืองภายในประเทศซึ่งแตกต่างกัน นโยบายด้านความพิการในปัจจุบันเป็นผลพวงของการพัฒนาที่เกิดขึ้นมา ตลอดระยะเวลา 200 ปี ซึ่งในหลายกรณีนโยบายนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน และนโยบายทางสังคม เศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามมีสถานการณ์เฉพาะด้านหลายประการเช่นกันที่มีอิทธิพลต่อเงื่อนไขความเป็นอยู่ของคนพิการ ความไม่รู้ การละเลยเพิกเฉย ความเชื่อทางโชคลางและความหวาดกลัว ต่างก็ประกอบกันขึ้นเป็นปัจจัยทางสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์ของความพิการได้โดดเดี่ยวคนพิการ และทำให้พัฒนาการของคนพิการล่าช้าออกไป ดาวน์โหลดเอกสาร : กฎมาตรฐาน ว่าด้วยการสร้างความเสมอภาคทางโอกาสให้แก่คนพิการ องค์การสหประชาชาติ พ.ศ.

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด