อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ เพื่อความก้าวหน้าของคน 1 พันล้านคนทั่วโลกที่มีความพิการ

เนื้อหาบางส่วน

การประชุมของรัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) ครั้งที่ 5 (Fifth Conference of States Parties to the CRPD ) เปิดที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2012 ภายใต้แนวคิด “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ กับ ผู้หญิงและเด็ก” ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทน 119 คนของรัฐภาคีจากประเทศที่ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ นับเป็นการประชุมนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเด็นความพิการ จัดขึ้นในแต่ละปีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดสำหรับการดำเนินงานของอนุสัญญาฯ ซึ่งประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2006 เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบของคนพิการในสังคม

ดาวน์โหลดเอกสาร อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ เพื่อความก้าวหน้าของคน 1 พันล้านคนทั่วโลกที่มีความพิการ

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 9/10/2556 เวลา 08:15:13

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย