คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it manager

คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it manager

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ขับรถได้

ประสบการณ์ การทำงาน ด้าน IT 10ปี

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ของบริษัก เลือกสเปกคอมพิวเตอร์ Set เครื่องปริ้นเตอร์ จัดทำระบบ รีโมทคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานจากที่บ้านได้แก่พนักงาน

อีเมล์: somprasong1985@gmail.com

2/07/2565 เวลา 09:23:42 โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร