ต้องการสมัครงานคนพิการ

นายสุชาติ วิลัยเขวา

พิการทางการมองเห็น

ต้องการหางานทำ เคยมีประสบการณ์การทำงานด้าน การติดต่อประสานงาน การเป็นโอเปอเตอร์ การสรุปรายงาน การถอดเทปรายงานการประชุม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หากสถานประกอบการสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลข 0817609641 อีเมล suchart9670@gmail.com

อีเมล์: suchart9670@gmail.com

11/05/2565 เวลา 11:18:12 โดย นาย สุชาติ วิลัยเข-วา