พิการทางการได้ยิน

ทำอาชีพขับรถมา20กว่าปีได้ยินเบาลงแต่ยังได่ยินต้องการงานทำครับอะไรก็ได้วุฒิ ป.6

อีเมล์: mr.lueasiring7@gmail.com

21/05/2563 เวลา 08:14:01 โดย นาย ไพรัตน์ เรืองศิริ