พิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานใน กทม.

นายวรเชษฐ์ จ.อุตรดิษฐ์ จบป.ตรี ภาพยนตร์ พิการทางการได้ยิน(ใช้เครื่องช่วยฟัง) ต้องการทำงานใน กทม. มีที่พัก ...หากสนใจกรุณาติดต่อมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

อีเมล์: tddf_or_th@hotmail.com

4/07/2556 เวลา 14:52:01 โดย นาย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย