หางาน

เขียนบริษัทชื่ออะไรอยู่ที่ไหนด้วยส่งอีเมลnum2532_pon@hotmail.com เรียนชั้นม.2ลาออก ไม่มีวุฒิการศึกษา มีบัตรประจำตัวคนพิการ ประเภทความพิการ สื่อความหมาย,หูหนวก

อีเมล์: num2532_pon@hotmail.com

1/05/2556 เวลา 15:12:41 โดย นาย พร นามคำ