หางานทำที่เดินทางโดยเรือด่วนไปถึงที่ทำงานได้ (ไม่สะดวกนั่งรถเมล์)ในเขตบางพลัด,บางกอกน้อย,ตลิ่งชัน

หางานทำที่เดินทางโดยเรือด่วนไปถึงที่ทำงานได้ (ไม่สะดวกนั่งรถเมล์)ในเขตบางพลัด,บางกอกน้อย,ตลิ่งชัน

สามารถใช้โปรแกรมเวิร์ด พิมพ์ดีดภาษาไทย/ภาษาอังกฤษได้

ติดต่อ 08-3698-3122

อีเมล์: tn.chaiya@gmail.com

29/04/2556 เวลา 20:57:57 โดย นางสาว กัญญารัตน์ สุขเมือง