ปิยพงษ์ เอมสั้น

มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคได้ดี และสามารถใช้ Microsoft Office

อีเมล์: aodnikon@gmail.com

8/04/2556 เวลา 14:23:22 โดย นาย ปิยพงษ์ เอมสั้น