ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 3

 1. 31คนพิการช่วยเหลือตัวเองได้ต้องการหางานดาน ITSupport โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 29/07/2565
 2. 32ข้อมูลของผู้พิการต้องการทำงาน โดย นาย ณัฎฐ์นภัสร สุวรรณอินทร์ 19/07/2565
 3. 33ฅนพิการชายเดินได้อายุ 58 ปี ต้องการทำงานในพื้นที่ กทม. และปริมณ... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 18/07/2565
 4. 34มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน จ.นนทบุรี โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 18/07/2565
 5. 35คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it manager โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 2/07/2565
 6. 36มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน จ.นนทบุรี โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 20/06/2565
 7. 37ต้องการหางานมาทำที่บ้านด่วนค่ะ โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 20/06/2565
 8. 38หางาน จังหวัดเชียงราย โดย นาย ภาณุพันธ์ แสงแก้ว 22/05/2565
 9. 39หางานทำที่บ้าน โดย นางสาว พัสน์นันท์ น้ำจันทร์ 17/05/2565
 10. 40ตฝหางานทำจังหวัดอุบล โดย นาย นิติกร ขาววงศ์ 11/05/2565
 11. 41ต้องการสมัครงานคนพิการ โดย นาย สุชาติ วิลัยเข-วา 11/05/2565
 12. 42มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 9/05/2565
 13. 43หางานตำแหน่งผู้พิการทำงาน จ-ศ โดย นาย อติวัชร Atiwat สุระไพรสณฑ์ Suraphraison 27/04/2565
 14. 44อยากเปลี่ยนงานใหม่ทำ โดย นาย นายณัฐพล ปัญญา 14/04/2565
 15. 45มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 22/03/2565