ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 3

 1. 31ต้องการสมัครงานครับ โดย นาย นายชนสรณ์ เรืองเชื้อเหมือน 29/05/2566
 2. 32หางานจัดเรียงสินค้า โดย นางสาว นันทิญา ศรีพิกุล 27/05/2566
 3. 33หางานครับประเภท 3 โดย นาย อุทัย มาระศรี 18/05/2566
 4. 34คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย อื่นๆ 9/05/2566
 5. 35คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 3/05/2566
 6. 36คนพิการ หางาน ในตำแหน่ง it manager โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 2/05/2566
 7. 37ต้องการกางานทำด่วนค่ะ โดย นางสาว สรารัตน์ สุตยสรณาคม 21/04/2566
 8. 38หางาน ที่รับผู้พิการประเภท 1 ครับ โดย นาย จิระศักดิ์ มีพันธ์ 18/04/2566
 9. 39คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 17/04/2566
 10. 40คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 13/04/2566
 11. 41หางานทำ โดย นาย เอกชัย ออมสมสวย 12/04/2566
 12. 42คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 11/04/2566
 13. 43คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 10/04/2566
 14. 44คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 30/03/2566
 15. 45คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 29/03/2566