ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 3

 1. 31ต้องการหางานพาร์ทไทม์ถอดเทป โดย นางสาว อมรรัตน์ ประทุมวงศ์ 30/10/2564
 2. 32หางานบัญชี-คีย์ข้อมูล โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 24/10/2564
 3. 33จ.เชียงใหม่ โดย นางสาว พรสวรรค์ ร่วมทอง 18/10/2564
 4. 34หางานบัญชี-คีย์ข้อมูล โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 17/10/2564
 5. 35หางานคนพิการ ธุการ ระแวกสมุทรปราการครับ โดย นาย ศวัส สมัยตรี 27/09/2564
 6. 36หางานสุพรรณบุรีครับ โดย นาย วิษณุ เสร็จกิจ 24/09/2564
 7. 37หางานคนพิการ สมุทรปราการ แพรกษา โดย นาย ศวัส สมัยตรี 21/09/2564
 8. 38หางานครับวุฒิ ปสว. ออกสิ้นเดือนตุลาคม 2564 ครับ โดย นาย อติวัชร Atiwat สุระไพรสณฑ์ Suraphraison 13/09/2564
 9. 39หางานครับวุฒิ ปสว. ออกสิ้นเดือนตุลาคม 2564 ครับ โดย นาย อติวัชร Atiwat สุระไพรสณฑ์ Suraphraison 13/09/2564
 10. 40หางานค่ะ ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์์ 0618288836 นุ่น โดย นางสาว ศศิภรณ์ ถิรสุวรรณ 9/09/2564
 11. 41ต้องการสมัครงาน โดย นางสาว จิตรลดา ทองนพเก้า 30/08/2564
 12. 42หางานคนพิการ สมุทรปราการ แพรกษา โดย นาย ศวัส สมัยตรี 23/08/2564
 13. 43หางานในจังหวัดนครปฐมเดินทางไม่ไกลจากบ้าน 0656178939 โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 23/08/2564
 14. 44คคนพิการร่างกายเดินได้ต้องการงานจังหงัดนครปฐม โทร 0656178939 โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 17/08/2564
 15. 45ผู้พิการเดินได้ต้องการทำงานนครปฐม หรือ งาน ม.35 และงานที่มีที่พั... โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 17/08/2564