ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 3

 1. 31หางาน รับโทรศัพท์ / callcenter โทร หรือ line 0949413357 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 23/08/2566
 2. 32ฅนพิการชายเดินได้ ต้องการหางานซึ่งรับอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ใ... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 22/08/2566
 3. 33คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 8/08/2566
 4. 34ต้องการหางานครับ โดย นาย ศิริชัย เย็นปิ่น 4/08/2566
 5. 35ต้องการหางานด่วน ตำแหน่งตามความเหมาะสม หรือพนักงานรับโทรศัพท์ค่ะ... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 27/07/2566
 6. 36คนพิการ หางาน it manager โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 18/07/2566
 7. 37คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it manager โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 12/07/2566
 8. 38ด่วนๆๆผางานทุกตำแหน่งค่ะ 0630233624 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 11/07/2566
 9. 39คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 5/07/2566
 10. 40หาสมัครด่วน โดย นางสาว กมลวรรณ ผาสุกสมหวัง 2/07/2566
 11. 41คนพิการประเภท2 ต้องการหางาน ในตำแหน่ง itsupport โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 2/07/2566
 12. 42คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it manager โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 26/06/2566
 13. 43หางานทำด่วนทุกตำแหน่งค่ะ 0630233624 โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 23/06/2566
 14. 44คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it manager โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 22/06/2566
 15. 45คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it manager โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 13/06/2566