ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 2

 1. 16หางาน ชื่อเข้าระบบงาน โดย นางสาว พัสน์นันท์ น้ำจันทร์ 25/11/2566
 2. 17คนพิการทางจิตต้องการหางาน ม.35 โดย นางสาว จุฑารัตน์ เมนะโพธิ 16/11/2566
 3. 18ฅนพิการชายเดินได้ ต้องการหางานตาม ม.35 ในพื้นที่ กทม. และปริมณ... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 7/11/2566
 4. 19คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 13/10/2566
 5. 20ต้องการหางานทำด่วนมากๆๆๆค่ะ โทร 0949413357 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 10/10/2566
 6. 21สมัครงานบัญชี โดย นางสาว ศริญญา อาจหาญ 19/09/2566
 7. 22หางานออกแบบ Editor & motion graphic โดย นาย สุธี ธีระดากร 19/09/2566
 8. 23ต้อ โดย นางสาว การะเกตุ จันทร์กลิ่น 16/09/2566
 9. 24หางานด้านกราฟิกดีไซน์ โดย นาย แสงสุรีย์ ศรีสะอาด 14/09/2566
 10. 25*** ต่องการทำงานที่สามารถ Work from home ได้ค่ะ ติดต่อ 09494133... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 12/09/2566
 11. 26***หางานด่วนค่ะ ต้องการทำงานตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ / call cen... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 5/09/2566
 12. 27***หางานด่วน ตำแหน่งพนักงานรับโทณสัพท์ /call center โทร 09494133... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 5/09/2566
 13. 28หางาน WFH หรือเข้า office บางวัน โดย นางสาว จุฑารัตน์ เมนะโพธิ 5/09/2566
 14. 29คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 23/08/2566
 15. 30ถอดเทป โดย นางสาว ขวัญนันทน์ โตสกุลวงศ์ 23/08/2566