ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 2

 1. 16คนพิการ หางาน it manager โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 18/07/2566
 2. 17คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it manager โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 12/07/2566
 3. 18ด่วนๆๆผางานทุกตำแหน่งค่ะ 0630233624 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 11/07/2566
 4. 19คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 5/07/2566
 5. 20หาสมัครด่วน โดย นางสาว กมลวรรณ ผาสุกสมหวัง 2/07/2566
 6. 21คนพิการประเภท2 ต้องการหางาน ในตำแหน่ง itsupport โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 2/07/2566
 7. 22คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it manager โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 26/06/2566
 8. 23หางานทำด่วนทุกตำแหน่งค่ะ 0630233624 โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 23/06/2566
 9. 24คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it manager โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 22/06/2566
 10. 25คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it manager โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 13/06/2566
 11. 26คนพิการประเภท2 ต้องการหางาน ในตำแหน่ง itsupport โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 5/06/2566
 12. 27หางานครับผม ว่างงานอยู่ครับ โดย นาย นายชนสรณ์ เรืองเชื้อเหมือน 2/06/2566
 13. 28คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 1/06/2566
 14. 29***หางานทำด่วนมากค่ะ ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์หรือคอลเซ็นเตอร์โท... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 30/05/2566
 15. 30คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it support โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 30/05/2566