ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 2

 1. 16หางานทำคำรับ โดย นาย บุญส่ง เหลี่ยมเคลือบ 14/01/2565
 2. 17มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน (ด่วนค่ะ) โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 12/01/2565
 3. 18หางานคนพิการ สมุทรปราการ แพรกษา โดย นาย ศวัส สมัยตรี 11/01/2565
 4. 19หางานทำ โดย นางสาว นัฐพร มุขสมบัติ 10/01/2565
 5. 20มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 26/12/2564
 6. 21มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 14/12/2564
 7. 22ต้องการหางานทำด่วน โดย นางสาว สาลิณี แสงฝาก 1/12/2564
 8. 23ปริญญาตรีพิการประเภท3 เคลื่อนไหวสะดวก พักอาศัยใกล้ MRT สีม่วง ต้... โดย นางสาว พรรุจา ธัญชนินกัญปภา 16/11/2564
 9. 24ปริญญาตรีพิการประเภท3 เคลื่อนไหวสะดวก พักอาศัยใกล้ MRT สีม่วง ต้... โดย นางสาว พรรุจา ธัญชนินกัญปภา 16/11/2564
 10. 25ฅนพิการทางด้านร่างกาย - เดินได้ ต้องการทำงานแถวๆ บางนา พระโขนง... โดย นาย ฑิฏิวรรษ เจริญควร 15/11/2564
 11. 26หางานครับ วุฒิ แ.ตรี บธ.บ. โดย นาย อภิรัตน์ ใจมัง 15/11/2564
 12. 27หางานครับ แพรกษา นิคมบางปู ธุการ เทพารัก โดย นาย ศวัส สมัยตรี 3/11/2564
 13. 28ขอสมัครงานคนพิการ โดย นาย สุชาติ วิลัยเข-วา 3/11/2564
 14. 29สมัครงานค่ะ โดย นางสาว เบญจา ธารีพฤกษ์ 2/11/2564
 15. 30หางานในจังหวัดนครปฐมมีที่พักให้ปลลอดภัย 0656178939 โดย นางสาว ศรีโสภา มีรอด 1/11/2564