ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน หน้า 2

 1. 16มีงานทำ โดย นางสาว อมรรัตน์ ประทุมวงศ์ 27/10/2565
 2. 17มีงานทำ อยากกลับไปทำงานใกล้บ้าน โดย นางสาว วรรณวิษา สิงจานุสงค์ 25/10/2565
 3. 18หางานทำ โดย นางสาว ขวัญนันทน์ โตสกุลวงศ์ 23/10/2565
 4. 19มีงานทำ แต่ต้องการเปลี่ยนงาน จ.นนทบุรี โดย นางสาว ตวงทิพย์ สันติวรพรต 20/10/2565
 5. 20คนพิการ ต้องการหางาน ในตำแหน่ง it manager โดย นาย นายสมประสงค์ วิริยะประยูร 19/10/2565
 6. 21นักศึกษาพิการ(ประเภท2)จบใหม่หางาน IT โซนกรุงเทพมหานคร เดินทางด้ว... โดย นาย นายสมพล ยั่งยืนธรรม 10/10/2565
 7. 22ต้องการทำงานที่สามารถทำที่บ้านได้ค่ะ โทร 0630233624 ค่ะ โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 4/10/2565
 8. 23ต้องการทำงานพนักงานรับโทรศัพท์หรือถ้าบริษัทมีพื้นที่ให้จำหน่ายสล... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 27/09/2565
 9. 24ต้องการทำงานเกี่ยวกับบริการหรืองานทำที่บ้านโดยมีเนื้อหางานที่ได้... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 27/09/2565
 10. 25ต้องการหางานทำด่วน โดย นางสาว ฐิศิรักน์ คงศรี 24/09/2565
 11. 26ต้องการทำงาน พนักงานรับโทรศัพท์หรืองานอื่นตามความเหมาะสม โทร 063... โดย นางสาว เพียงวัน เสถียรเขต 21/09/2565
 12. 27ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ โดย นางสาว ศศิภรณ์ ถิรสุวรรณ 6/09/2565
 13. 28คนพิการต้องการหางานทำ โดย นาย กฤตภาส สำราญจิตต์ 30/08/2565
 14. 29พิการด้านการสื่อสารหรือหูหนวก ใส่เครื่องช่วยฟังคุยได้ตามปกติ ต้อ... โดย นาย พงษ์ทวี เทียมหินตั้ง 12/08/2565
 15. 30หางาน โดย นางสาว สุดสวาท มงคุณคง 12/08/2565