กรุงเทพมหานคร-การสรรหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน / ธุรการ

ข้อมูลทั่วไปของงาน

วันที่ประกาศ

3 เมษายน 2563

ประเภทงาน

จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตรา/จำนวนคน

1 คน

เงินเดือน

12000 บาท

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ที่พัก
 • เสื้อยุนิฟอร์ม
 • รวมถึงอาหาร
 • วันหยุด

วันหมดเขตรับสมัคร

20 เมษายน 2563

ลักษณะงาน

-การบริหารงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติ/ทักษะ

 • Computer (Excel, Words)

อายุ

25+ ปี

เพศ

หญิง

ภาษา

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

1 ปี

ความพิการ

พิการด้านร่างกาย-เดินได้

รายละเอียดการติดต่อ

องค์กร/บริษัท

Elysian Confinement Center Co., Ltd.

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

489 ถนนศรี นครินทร์ หมทู่ี่ - ตา บล/แขวง สวนหลวง อาเภอ/เขต สวนหลวง จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10250

อีเมล์

elysianconfinementcenter@gmail.com

โทรศัพท์

064-9853998

ผู้ติดต่อ

Annie Lim แอนนี่

เพิ่มกระทู้ใหม่

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ


(สามารถโพสต์ได้แม้ใส่ URL ภาพผิด แต่จะไม่แสดงรูปไอค่อน)

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...