บริษัท Seiko Precision (Thailand) Co., Ltd. รับสมัครคนพิการ จำนวนมาก

ข้อมูลทั่วไปของงาน

วันที่ประกาศ

24 พฤษภาคม 2562

ประเภทงาน

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

ตำแหน่ง

พนักงานฝ่ายผลิต

อัตรา/จำนวนคน

0 คน

เงินเดือน

325+ /วัน บาท

สวัสดิการ

 • Bus service more than 25 routh (รถรับส่งกว่า 25 เส้นทาง)
 • Uniform (ชุดฟอร์มและอุปกรณ์ในการทำงาน)
 • Food Allowance (ค่าอาหาร)
 • Deligent Incentive (เบี้ยขยันรายเดือน/รายปี)
 • Shift Allowance (ค่ากะ)
 • Skill Allowance (ค่าทักษะพิเศษ)
 • Contribution for Marraige,Birth and Death (เงินทำขวัญกรณีสมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต)
 • Medical Allowance (ค่ารักษาพยาบาลรายปี)
 • Bonus (โบนัส)
 • Annual Salary Increment (ปรับเงินขึ้นประจำปี)
 • Training in Domestic and Abroad (ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ)
 • Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
 • Group Insurance (ประกันชีวิตกลุ่ม)
 • Service Year Award (เงินรางวัลการทำงาน)
 • Annual Physical Check up (ตรวจสุขภาพประจำปี)
 • New Year Party (งานเลี้ยงและกิจกรรมปีใหม่)

วันหมดเขตรับสมัคร

31 ธันวาคม 2563

ลักษณะงาน

- ดูแลควบคุมเครื่องมือเครื่องจักรและพื้นที่ ก่อนและหลังการทำงาน

- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรตามรายการ

- ทำการผลิตงานตามขั้นตอนเพื่อให้ได้คุณภาพ

- ตรวจสอบคุณภาพงานที่ทำ

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 3

คุณสมบัติ/ทักษะ

 • เพศชายและหญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถทำงานเข้ากะได้
 • สามารถอ่าน เขียน ภาษาไทยได้เข้าใจ
 • ขยัน อดทน

อายุ

18 - 40 ปี

เพศ

ไม่จำกัด

ภาษา

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ความพิการ

พิการทางการได้ยิน หูหนวก หูตึง

รายละเอียดการติดต่อ

องค์กร/บริษัท

Seiko Precision (Thailand) Co., Ltd.

จังหวัด

ปทุมธานี

ที่อยู่

104 หมู่ 18 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โซน 3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

อีเมล์

teerapong_pan@seiko-spt.co.th

โทรศัพท์

02-529-2162 ต่อ 1343

ผู้ติดต่อ

นายธีรพงษ์ แพงพรหมมา

โลโก้

โลโก้ของ Seiko Precision (Thailand) Co., Ltd.

เพิ่มกระทู้ใหม่

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ


(สามารถโพสต์ได้แม้ใส่ URL ภาพผิด แต่จะไม่แสดงรูปไอค่อน)

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...