ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 4

 1. 46คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านการผลิต หรืองานตามคว... 932/0 3/04/2561
 2. 47คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานตามความเหมาะสม : ชัยภูมิ 802/0 3/04/2561
 3. 48เชิญคนพิการทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) เข้าทำงานตำแหน่งพนัก... 1188/0 2/04/2561
 4. 49เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 2532/0 14/03/2561
 5. 50เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานผลิต : บา... 2048/0 12/03/2561
 6. 51เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคีย์ข้อ... 1411/0 12/03/2561
 7. 52คนพิการทางการเคลื่อนไหว ต้องการงานตามความเหมาะสม : กทม. 1459/0 7/03/2561
 8. 53คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป ตามความเหมาะสม ... 1357/0 7/03/2561
 9. 54เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับลูกค้า : หลักสี่ กทม. 2103/0 7/03/2561
 10. 55เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานการจัดการ... 2404/0 7/03/2561
 11. 56เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงา... 2151/0 7/03/2561
 12. 57คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไปหรือตามความเหมาะสม... 1262/0 6/03/2561
 13. 58เชิญคนพิการที่เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี : สนาม... 2038/0 6/03/2561
 14. 59เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Call C... 1717/0 6/03/2561
 15. 60คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : กาฬสินธ... 1245/0 27/02/2561