ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 4

 1. 46เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ... 380/0 30/11/2563
 2. 47รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) : สำ... 787/0 24/11/2563
 3. 48เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : เม... 307/0 23/11/2563
 4. 49เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 318/0 23/11/2563
 5. 50เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 373/0 23/11/2563
 6. 51เชิญคนพิการทางการได้ยิน เพศชาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานซ่อมบำรุง ... 277/0 16/11/2563
 7. 52เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 312/0 16/11/2563
 8. 53เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการประสานง... 355/0 11/11/2563
 9. 54เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 370/0 11/11/2563
 10. 55เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรกา... 274/0 9/11/2563
 11. 56เชิญคนพิการทางการได้ยินหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน... 340/0 9/11/2563
 12. 57เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ตำแหน่งพนักงานบริการสำนักงาน :... 376/0 3/11/2563
 13. 58เปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการ... 754/0 2/11/2563
 14. 59คนพิการทางการได้ยิน (ได้ยิน 1 ข้าง) ต้องการทำงานตามความเหมาะสม :... 328/0 2/11/2563
 15. 60คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานธุรการ บุคคล หรืองานตามความเหมาะสม... 288/0 2/11/2563