ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 4

 1. 46คนพิการทางด้านสายตา ต้องการงานทางด้านรับโทรศัพท์ : บางนา กทม. 1064/0 8/01/2561
 2. 47คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้าน รับ-ส่งเอกสาร : ป... 1191/0 8/01/2561
 3. 48คนพิการทางด้านจิตใจ ต้องการงานด้านธุรการ คอมพิวเตอร์ : กรุงเทพมห... 1170/0 8/01/2561
 4. 49คนพิการสายตาเลือนราง ต้องการทำงานทางด้าน Call Center, Operator ง... 1025/0 8/01/2561
 5. 50เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 1805/0 8/01/2561
 6. 51คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 1480/1 8/01/2561
 7. 52เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเรียงบิล : จตุจักร กทม. 1815/0 8/01/2561
 8. 53รับพนักงานจ้างเหมาบริการคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งบรรณารักษ์ : กระ... 1986/0 8/01/2561
 9. 54เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-ใช้เก้าอี้รถเข็น(ช่วยเหลือตนเองได้) เข... 1249/0 4/01/2561
 10. 55เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : จตุจ... 1483/0 4/01/2561
 11. 56เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการ : MBK ปทุม... 1929/0 25/12/2560
 12. 57เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งแพ็คสินค้า : พญาไท กทม. 1546/0 20/12/2560
 13. 58เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า/ธุรการ : ปทุมวัน กท... 1586/0 20/12/2560
 14. 59เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด : ปทุ... 1198/0 20/12/2560
 15. 60เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ หรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่ง... 1959/0 15/12/2560