ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 4

 1. 46คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านบุคคล ธุรการ หร... 1262/0 1/10/2561
 2. 47คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป หรืองานตามความเ... 1094/1 1/10/2561
 3. 48คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานแม่บ้าน : เชียงใหม่ 1189/0 1/10/2561
 4. 49เชิญคนพิการที่สามารถเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานเร่งรัดหนี้สิ... 1547/0 19/09/2561
 5. 50เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ทำงานตามความเหมาะสม :... 1543/0 17/09/2561
 6. 51เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่ง Social Media & Digital Administrator... 1233/0 17/09/2561
 7. 52เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งธุรการ/คลังสิน... 1489/4 13/09/2561
 8. 53เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิ... 1617/0 13/09/2561
 9. 54เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบคอ... 1002/0 13/09/2561
 10. 55เชิญคนพิการเพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : ประเวศ กทม. 1180/0 10/09/2561
 11. 56เชิญคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : นนทบุรี 1747/1 6/09/2561
 12. 57เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ : พระราม ... 1217/0 6/09/2561
 13. 58เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าพ... 1556/0 3/09/2561
 14. 59คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางการการเขียนแบบ : ชล... 1465/0 30/08/2561
 15. 60คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานตามความเหมาะสมในจังหวั... 1571/0 30/08/2561