ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 156

 1. 2326เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1617/0 7/03/2556
 2. 2327เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1707/0 7/03/2556
 3. 2328งานแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 6 1908/0 7/03/2556
 4. 2329เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1640/0 6/03/2556
 5. 2330เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1370/0 6/03/2556
 6. 2331เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1383/0 6/03/2556
 7. 2332เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1479/0 6/03/2556
 8. 2333เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ 1922/0 6/03/2556
 9. 2334เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1565/0 6/03/2556
 10. 2335เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : สมุทรสาคร 1514/0 6/03/2556
 11. 2336เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1712/0 5/03/2556
 12. 2337เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1524/0 5/03/2556
 13. 2338เชิญคนพิการหญิงทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1514/0 5/03/2556
 14. 2339เชิญคนพิการทำงาน...สนับสนุนทางบัญชี : กรุงเทพฯ 1434/0 5/03/2556
 15. 2340เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงานทางโทรศัพท์(ทำงานที่บ้าน) : กรุงเทพฯ 1612/0 5/03/2556