ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 156

 1. 2326เชิญคนพิการสมัครรับราชการ...กรมศุลกากร 5357/0 13/02/2556
 2. 2327คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 1779/0 13/02/2556
 3. 2328เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 2773/0 13/02/2556
 4. 2329เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บข้อมูล : กรุงเทพฯ 2141/0 12/02/2556
 5. 2330เชิญคนพิการทำงาน..คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2393/0 12/02/2556
 6. 2331เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...Operator : กรุงเทพฯ 2156/0 12/02/2556
 7. 2332เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : นนทบุรี 2085/0 11/02/2556
 8. 2333เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ/ประสานงาน : กรุงเทพฯ 2745/0 5/02/2556
 9. 2334คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน : สมุทรปราการ 2395/0 6/10/2555
 10. 2335เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2360/0 0/00/543
 11. 2336เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ฝ่ายผลิต : นครปฐม 2214/0 0/00/543
 12. 2337เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : ชลบุรี 2775/0 0/00/543
 13. 2338เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 2492/0 0/00/543