ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 156

 1. 2326เชิญคนพิการ-เดินได้ทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1176/0 18/03/2556
 2. 2327เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : ปทุมธานี 1335/0 18/03/2556
 3. 2328เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรสาคร 1442/0 18/03/2556
 4. 2329เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1292/0 18/03/2556
 5. 2330เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน(ตามความเหมาะสม) : กรุง... 1286/0 18/03/2556
 6. 2331เชิญคนพิการทำงาน...Tele Sales(พนักงานขายทางโทรศัพท์) : กรุงเทพฯ 1435/0 15/03/2556
 7. 2332เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1614/0 15/03/2556
 8. 2333เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรปราการ 1831/0 15/03/2556
 9. 2334เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงาน : กรุงเทพฯ 1687/0 15/03/2556
 10. 2335เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงาน(ตามความเหมาะสม) : กรุงเทพฯ 1633/0 15/03/2556
 11. 2336เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1806/0 15/03/2556
 12. 2337เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ/ฉะเชิงเทรา 1390/0 14/03/2556
 13. 2338เชิญคนพิการชายทำงาน...ฝ่ายผลิต : สมุทรปราการ 1511/0 14/03/2556
 14. 2339เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1718/0 14/03/2556
 15. 2340เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 1610/0 14/03/2556