ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 155

 1. 2311เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1566/0 7/03/2556
 2. 2312เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1658/0 7/03/2556
 3. 2313งานแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 6 1816/0 7/03/2556
 4. 2314เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1585/0 6/03/2556
 5. 2315เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1320/0 6/03/2556
 6. 2316เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1327/0 6/03/2556
 7. 2317เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1423/0 6/03/2556
 8. 2318เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ 1851/0 6/03/2556
 9. 2319เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1499/0 6/03/2556
 10. 2320เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : สมุทรสาคร 1462/0 6/03/2556
 11. 2321เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1637/0 5/03/2556
 12. 2322เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1463/0 5/03/2556
 13. 2323เชิญคนพิการหญิงทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1459/0 5/03/2556
 14. 2324เชิญคนพิการทำงาน...สนับสนุนทางบัญชี : กรุงเทพฯ 1379/0 5/03/2556
 15. 2325เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงานทางโทรศัพท์(ทำงานที่บ้าน) : กรุงเทพฯ 1547/0 5/03/2556