ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 155

 1. 2311เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1859/0 10/04/2556
 2. 2312เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1686/0 10/04/2556
 3. 2313เชิญคนพิการทำงาน...พนักงานขาย : กรุงเทพฯ 1897/0 10/04/2556
 4. 2314เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1518/0 10/04/2556
 5. 2315คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน : สุพรรณบุรี 1423/0 9/04/2556
 6. 2316คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...ที่บ้าน : พะเยา 1368/0 9/04/2556
 7. 2317คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...ธุรการ คีย์ข้อมูล ใน จ.... 1608/0 9/04/2556
 8. 2318เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...บันทึกข้อมูล : กรุงเทพฯ 1447/0 9/04/2556
 9. 2319เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...ธุรการ : อยุธยา 1448/0 9/04/2556
 10. 2320คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...พนักงานส่งเอกสาร : นนทบ... 1347/0 5/04/2556
 11. 2321เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...พนักงานทั่วไป : นครปฐม 1363/0 5/04/2556
 12. 2322เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1467/0 5/04/2556
 13. 2323เชิญคนพิการทำงาน...คอมพิวเตอร์ : ปราจีนบุรี 1376/0 5/04/2556
 14. 2324เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-ประสานงาน : กรุงเทพฯ 1417/0 5/04/2556
 15. 2325เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1682/0 4/04/2556