ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 155

 1. 2311เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 2615/0 13/02/2556
 2. 2312เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บข้อมูล : กรุงเทพฯ 2046/0 12/02/2556
 3. 2313เชิญคนพิการทำงาน..คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2287/0 12/02/2556
 4. 2314เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...Operator : กรุงเทพฯ 2080/0 12/02/2556
 5. 2315เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : นนทบุรี 2004/0 11/02/2556
 6. 2316เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ/ประสานงาน : กรุงเทพฯ 2620/0 5/02/2556
 7. 2317คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน : สมุทรปราการ 2180/0 6/10/2555
 8. 2318เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2256/0 0/00/543
 9. 2319เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ฝ่ายผลิต : นครปฐม 2143/0 0/00/543
 10. 2320เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : ชลบุรี 2683/0 0/00/543
 11. 2321เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 2420/0 0/00/543