ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 155

 1. 2311เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรปราการ 1782/0 15/03/2556
 2. 2312เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงาน : กรุงเทพฯ 1639/0 15/03/2556
 3. 2313เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงาน(ตามความเหมาะสม) : กรุงเทพฯ 1559/0 15/03/2556
 4. 2314เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1756/0 15/03/2556
 5. 2315เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ/ฉะเชิงเทรา 1346/0 14/03/2556
 6. 2316เชิญคนพิการชายทำงาน...ฝ่ายผลิต : สมุทรปราการ 1463/0 14/03/2556
 7. 2317เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1659/0 14/03/2556
 8. 2318เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 1555/0 14/03/2556
 9. 2319เชิญคนพิการหญิงทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1378/0 14/03/2556
 10. 2320เชิญคนพิการทำงาน...เดินเอกสาร : กรุงเทพฯ 1463/0 14/03/2556
 11. 2321เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-IT : สมุทรปราการ 1593/0 14/03/2556
 12. 2322เชิญคนพิการทำงาน...สำนักงาน : สมุทรปราการ 1554/0 14/03/2556
 13. 2323เชิญคนพิการทำงาน...กราฟิกดีไซน์ : กรุงเทพฯ 1505/0 14/03/2556
 14. 2324เชิญคนพิการทำงาน...Call Center : นนทบุรี 1386/0 13/03/2556
 15. 2325เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน/พาร์ทไทม์ : กรุงเทพฯ 1705/0 13/03/2556