ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 155

 1. 2311เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1290/0 25/03/2556
 2. 2312เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : สมุทรสาคร 1455/0 25/03/2556
 3. 2313เชิญคนพิการร่างกาย(ซีกล่าง)ทำงาน...ลูกค้าสัมพันธ์ : กรุงเทพฯ 1251/0 25/03/2556
 4. 2314เชิญคนพิการทำงาน...ดูแลสวน : กรุงเทพฯ 1316/0 25/03/2556
 5. 2315เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1371/0 25/03/2556
 6. 2316เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1367/0 25/03/2556
 7. 2317เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สุโขทัย 999/0 25/03/2556
 8. 2318เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1340/0 25/03/2556
 9. 2319เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ 1481/0 22/03/2556
 10. 2320เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : สงขลา 1282/0 22/03/2556
 11. 2321เชิญคนพิการทำงาน...ฝ่ายผลิต : ระยอง 1820/0 22/03/2556
 12. 2322เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ 1390/0 22/03/2556
 13. 2323เชิญคนพิการชายทำงาน...ธุรการ : บุรีรัมย์ 1715/0 22/03/2556
 14. 2324เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ/ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1399/0 22/03/2556
 15. 2325เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1268/0 22/03/2556