ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 154

 1. 2296เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1163/0 4/03/2556
 2. 2297เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1327/0 4/03/2556
 3. 2298เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงาน(ตามความเหมาะสม) : กรุงเทพฯ 1304/0 4/03/2556
 4. 2299เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1198/0 4/03/2556
 5. 2300เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ/ระยอง 1748/0 4/03/2556
 6. 2301เชิญคนพิการชายทำงาน...ช่างซ่อมบำรุง : กรุงเทพฯ 1163/0 4/03/2556
 7. 2302เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1366/0 4/03/2556
 8. 2303เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1485/0 4/03/2556
 9. 2304เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/สมุทรสาคร 1315/0 4/03/2556
 10. 2305เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1615/0 1/03/2556
 11. 2306เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1684/0 1/03/2556
 12. 2307เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1592/0 1/03/2556
 13. 2308เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1595/0 1/03/2556
 14. 2309เชิญคนพิการหญิงทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1522/0 28/02/2556
 15. 2310เชิญคนพิการทำงาน...สำนักงาน : นนทบุรี 1637/0 28/02/2556