ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 154

 1. 2296เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1281/0 25/03/2556
 2. 2297เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : สมุทรสาคร 1444/0 25/03/2556
 3. 2298เชิญคนพิการร่างกาย(ซีกล่าง)ทำงาน...ลูกค้าสัมพันธ์ : กรุงเทพฯ 1240/0 25/03/2556
 4. 2299เชิญคนพิการทำงาน...ดูแลสวน : กรุงเทพฯ 1307/0 25/03/2556
 5. 2300เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1359/0 25/03/2556
 6. 2301เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1360/0 25/03/2556
 7. 2302เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สุโขทัย 987/0 25/03/2556
 8. 2303เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1325/0 25/03/2556
 9. 2304เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ 1466/0 22/03/2556
 10. 2305เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : สงขลา 1264/0 22/03/2556
 11. 2306เชิญคนพิการทำงาน...ฝ่ายผลิต : ระยอง 1792/0 22/03/2556
 12. 2307เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ 1366/0 22/03/2556
 13. 2308เชิญคนพิการชายทำงาน...ธุรการ : บุรีรัมย์ 1686/0 22/03/2556
 14. 2309เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ/ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1380/0 22/03/2556
 15. 2310เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1250/0 22/03/2556