ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 154

 1. 2296เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1633/0 4/04/2556
 2. 2297ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กรมเจ้าท่า 4965/0 3/04/2556
 3. 2298เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1506/0 3/04/2556
 4. 2299เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ-ประสานงาน : กรุงเทพฯ 1482/0 2/04/2556
 5. 2300เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 1646/0 2/04/2556
 6. 2301ศรีสะเกษอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ 2036/0 2/04/2556
 7. 2302เชิญคนพิการทำงาน...ประชาสัมพันธ์ : กรุงเทพฯ 1513/0 2/04/2556
 8. 2303เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1560/0 2/04/2556
 9. 2304คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...สมาคม/มูลนิธิ : นครสวรรค... 1455/0 1/04/2556
 10. 2305คนพิการทางการได้ยินหญิงต้องการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1618/0 1/04/2556
 11. 2306คนพิการทางการได้ยินหญิงต้องการทำงาน(ชั่วคราว)...ธุรการ-คีย์ข้อมู... 1394/0 1/04/2556
 12. 2307เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : นนทบุรี 1566/0 1/04/2556
 13. 2308พัฒนาคนหูหนวกเป็นช่าง 2366/0 30/03/2556
 14. 2309เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1643/0 29/03/2556
 15. 2310คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...จป.วิชาชีพ : มหาสารคาม 1380/0 28/03/2556