ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 152

 1. 2266เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1357/0 20/03/2556
 2. 2267เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-ประสานงาน : กรุงเทพฯ 1281/0 19/03/2556
 3. 2268เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1415/0 18/03/2556
 4. 2269คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน : ปทุมธานี 1204/0 18/03/2556
 5. 2270คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ด้าน IT / ธุรการ : หนองค... 1372/0 18/03/2556
 6. 2271คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน : นนทบุรี 1043/0 18/03/2556
 7. 2272เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1211/0 18/03/2556
 8. 2273เชิญคนพิการทำงาน...คอมพิวเตอร์ : กรุงเทพฯ 1242/0 18/03/2556
 9. 2274เชิญคนพิการ-เดินได้ทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1043/0 18/03/2556
 10. 2275เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : ปทุมธานี 1182/0 18/03/2556
 11. 2276เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรสาคร 1303/0 18/03/2556
 12. 2277เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1176/0 18/03/2556
 13. 2278เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน(ตามความเหมาะสม) : กรุง... 1154/0 18/03/2556
 14. 2279เชิญคนพิการทำงาน...Tele Sales(พนักงานขายทางโทรศัพท์) : กรุงเทพฯ 1269/0 15/03/2556
 15. 2280เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1465/0 15/03/2556