ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 152

 1. 2266คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...ตามความเหมาะสม : นนทบุร... 1185/0 28/03/2556
 2. 2267เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1568/0 28/03/2556
 3. 2268เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1513/0 28/03/2556
 4. 2269เชิญคนพิการทำงาน...คลังสินค้า : กรุงเทพฯ 1366/0 28/03/2556
 5. 2270เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1507/0 27/03/2556
 6. 2271เชิญคนพิการ-เดินได้ทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1401/0 27/03/2556
 7. 2272เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1511/0 27/03/2556
 8. 2273เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : กรุงเทพฯ 1506/0 27/03/2556
 9. 2274เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 1547/0 27/03/2556
 10. 2275เชิญคนพิการ-เดินได้ทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1258/0 27/03/2556
 11. 2276เชิญคนพิการ-เดินได้ทำงาน...ตามความเหมาะสม : กรุงเทพฯ 1254/0 27/03/2556
 12. 2277เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1357/0 27/03/2556
 13. 2278เชิญคนพิการทำงาน...ควบคุมคุณภาพ : กรุงเทพฯ 1311/0 27/03/2556
 14. 2279เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : ปทุมธานี 1383/0 27/03/2556
 15. 2280เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1336/0 26/03/2556