ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 152

 1. 2266เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1140/0 6/03/2556
 2. 2267เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1106/0 6/03/2556
 3. 2268เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1205/0 6/03/2556
 4. 2269เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ 1570/0 6/03/2556
 5. 2270เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1251/0 6/03/2556
 6. 2271เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : สมุทรสาคร 1239/0 6/03/2556
 7. 2272เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1369/0 5/03/2556
 8. 2273เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1252/0 5/03/2556
 9. 2274เชิญคนพิการหญิงทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1245/0 5/03/2556
 10. 2275เชิญคนพิการทำงาน...สนับสนุนทางบัญชี : กรุงเทพฯ 1183/0 5/03/2556
 11. 2276เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงานทางโทรศัพท์(ทำงานที่บ้าน) : กรุงเทพฯ 1331/0 5/03/2556
 12. 2277เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1333/0 4/03/2556
 13. 2278เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1235/0 4/03/2556
 14. 2279เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1109/0 4/03/2556
 15. 2280เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1273/0 4/03/2556