ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 152

 1. 2266คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 1577/0 13/02/2556
 2. 2267เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 2435/0 13/02/2556
 3. 2268เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บข้อมูล : กรุงเทพฯ 1934/0 12/02/2556
 4. 2269เชิญคนพิการทำงาน..คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2178/0 12/02/2556
 5. 2270เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...Operator : กรุงเทพฯ 1958/0 12/02/2556
 6. 2271เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : นนทบุรี 1893/0 11/02/2556
 7. 2272เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ/ประสานงาน : กรุงเทพฯ 2459/0 5/02/2556
 8. 2273คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน : สมุทรปราการ 2020/0 6/10/2555
 9. 2274เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 2128/0 0/00/543
 10. 2275เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ฝ่ายผลิต : นครปฐม 2021/0 0/00/543
 11. 2276เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : ชลบุรี 2558/0 0/00/543
 12. 2277เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 2305/0 0/00/543