ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 147

 1. 2191คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...ธุรการ คีย์ข้อมูล ใน จ.... 1317/0 9/04/2556
 2. 2192เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...บันทึกข้อมูล : กรุงเทพฯ 1180/0 9/04/2556
 3. 2193เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...ธุรการ : อยุธยา 1210/0 9/04/2556
 4. 2194คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...พนักงานส่งเอกสาร : นนทบ... 1098/0 5/04/2556
 5. 2195เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...พนักงานทั่วไป : นครปฐม 1177/0 5/04/2556
 6. 2196เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1234/0 5/04/2556
 7. 2197เชิญคนพิการทำงาน...คอมพิวเตอร์ : ปราจีนบุรี 1133/0 5/04/2556
 8. 2198เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-ประสานงาน : กรุงเทพฯ 1194/0 5/04/2556
 9. 2199เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1410/0 4/04/2556
 10. 2200ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กรมเจ้าท่า 4751/0 3/04/2556
 11. 2201เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1310/0 3/04/2556
 12. 2202เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ-ประสานงาน : กรุงเทพฯ 1237/0 2/04/2556
 13. 2203เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 1443/0 2/04/2556
 14. 2204ศรีสะเกษอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ 1486/0 2/04/2556
 15. 2205เชิญคนพิการทำงาน...ประชาสัมพันธ์ : กรุงเทพฯ 1253/0 2/04/2556