ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 147

 1. 2191เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 888/0 22/03/2556
 2. 2192เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : ชลบุรี 1150/0 22/03/2556
 3. 2193เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1026/0 22/03/2556
 4. 2194เชิญคนพิการหญิงทำงาน...รับโทรศัพท์ : สมุทรปราการ 921/0 22/03/2556
 5. 2195เชิญคนพิการ(ไม่ระบุประเภท)ทำงาน...ตามความเหมาะสม : กรุงเทพฯ 1101/0 22/03/2556
 6. 2196เชิญคนพิการทำงาน(ที่บ้าน)...คีย์ข้อมูล(ผ่านอินเตอร์เน็ต) : กรุงเ... 1303/0 22/03/2556
 7. 2197เชิญคนพิการร่างกาย/ทางการได้ยินทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 992/0 21/03/2556
 8. 2198เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1085/0 20/03/2556
 9. 2199เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1144/0 20/03/2556
 10. 2200เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-ประสานงาน : กรุงเทพฯ 1079/0 19/03/2556
 11. 2201เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1209/0 18/03/2556
 12. 2202คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน : ปทุมธานี 989/0 18/03/2556
 13. 2203คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ด้าน IT / ธุรการ : หนองค... 1094/0 18/03/2556
 14. 2204คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน : นนทบุรี 831/0 18/03/2556
 15. 2205เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 983/0 18/03/2556