ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 147

 1. 2191เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 1165/0 8/03/2556
 2. 2192เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : สมุทรสาคร 1236/0 8/03/2556
 3. 2193เชิญคนพิการชายทำงาน...ช่างซ่อมบำรุง : ปทุมธานี 1178/0 8/03/2556
 4. 2194เชิญคนพิการทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1196/0 8/03/2556
 5. 2195เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1024/0 8/03/2556
 6. 2196เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 1492/0 7/03/2556
 7. 2197เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงาน : สมุทรปราการ 1377/0 7/03/2556
 8. 2198เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 1400/0 7/03/2556
 9. 2199เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 1384/0 7/03/2556
 10. 2200เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 1417/0 7/03/2556
 11. 2201เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1289/0 7/03/2556
 12. 2202เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1397/0 7/03/2556
 13. 2203งานแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 6 1142/0 7/03/2556
 14. 2204เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1373/0 6/03/2556
 15. 2205เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1085/0 6/03/2556