ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 142

 1. 2116เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 884/0 25/03/2556
 2. 2117เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : สมุทรสาคร 1051/0 25/03/2556
 3. 2118เชิญคนพิการร่างกาย(ซีกล่าง)ทำงาน...ลูกค้าสัมพันธ์ : กรุงเทพฯ 821/0 25/03/2556
 4. 2119เชิญคนพิการทำงาน...ดูแลสวน : กรุงเทพฯ 924/0 25/03/2556
 5. 2120เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 964/0 25/03/2556
 6. 2121เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 895/0 25/03/2556
 7. 2122เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สุโขทัย 578/0 25/03/2556
 8. 2123เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 943/0 25/03/2556
 9. 2124เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ 1119/0 22/03/2556
 10. 2125เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : สงขลา 874/0 22/03/2556
 11. 2126เชิญคนพิการทำงาน...ฝ่ายผลิต : ระยอง 1282/0 22/03/2556
 12. 2127เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ 958/0 22/03/2556
 13. 2128เชิญคนพิการชายทำงาน...ธุรการ : บุรีรัมย์ 1184/0 22/03/2556
 14. 2129เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ/ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1007/0 22/03/2556
 15. 2130เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 852/0 22/03/2556