ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 142

กระทู้ทั้งหมด

 1. 2116เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรปราการ 1206/0 28/02/2556
 2. 2117เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1268/0 28/02/2556
 3. 2118เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1224/0 27/02/2556
 4. 2119เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สุโขทัย 1457/0 27/02/2556
 5. 2120เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 1480/0 27/02/2556
 6. 2121เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : ปทุมธานี 3805/0 27/02/2556
 7. 2122เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 5331/0 22/02/2556
 8. 2123เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1419/0 21/02/2556
 9. 2124เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรสาคร 2859/0 21/02/2556
 10. 2125เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : สมุทรปรากา... 1773/0 20/02/2556
 11. 2126เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 3362/0 19/02/2556
 12. 2127เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บ-บันทึกข้อมูล : กรุงเทพ... 1431/0 19/02/2556
 13. 2128เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ หรือทางการเรียนรู้-แอลดีทำงาน...ธุรกา... 1553/0 18/02/2556
 14. 2129เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2541/0 13/02/2556
 15. 2130เชิญคนพิการสมัครรับราชการ...กรมศุลกากร 5054/0 13/02/2556