ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 142

 1. 2116คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน : ระยอง 839/0 16/05/2556
 2. 2117คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน : ศรีษะเกษ 812/0 16/05/2556
 3. 2118คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ทุกประเภท : กรุงเทพฯ 840/0 16/05/2556
 4. 2119เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงานบริการลูกค้า(ลานจอดรถ) 1052/0 16/05/2556
 5. 2120คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...ใน กทม. : กระบี่ 891/0 15/05/2556
 6. 2121คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...ด้านออกแบบ ในกทม. : หนองคาย 803/0 15/05/2556
 7. 2122คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ด้านการเงิน-บัญชี : ศรีษ... 767/0 15/05/2556
 8. 2123คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการเปลี่ยนงาน : กรุงเทพฯ 806/0 15/05/2556
 9. 2124คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน : ราชบุรี 717/0 15/05/2556
 10. 2125คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน : นนทบุรี 752/0 15/05/2556
 11. 212630 ตำบลใน จ.สงขลา นำร่องให้ความรู้เรื่องสิทธิด้านอาชีพคนพิการ 1476/0 15/05/2556
 12. 2127เชิญคนพิการทำงาน...พนักงานทั่วไป : กรุงเทพฯ 1360/0 14/05/2556
 13. 2128เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : สมุทรสาคร 979/0 14/05/2556
 14. 2129เชิญคนพิการทำงาน...คลังสินค้า : ภูเก็ต 993/0 14/05/2556
 15. 2130เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1481/0 14/05/2556