ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 142

 1. 2116เชิญคนพิการทำงาน...เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการข้อมูล 1237/0 11/04/2556
 2. 2117เครือข่ายเด็ก สตรี คนพิการ บุกทำเนียบ จี้นายกฯ ช่วยเหลือค่าครองช... 912/0 10/04/2556
 3. 2118เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1371/0 10/04/2556
 4. 2119เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1295/0 10/04/2556
 5. 2120เชิญคนพิการทำงาน...พนักงานขาย : กรุงเทพฯ 1460/0 10/04/2556
 6. 2121เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1109/0 10/04/2556
 7. 2122คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน : สุพรรณบุรี 913/0 9/04/2556
 8. 2123คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...ที่บ้าน : พะเยา 909/0 9/04/2556
 9. 2124คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...ธุรการ คีย์ข้อมูล ใน จ.... 1106/0 9/04/2556
 10. 2125เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...บันทึกข้อมูล : กรุงเทพฯ 1008/0 9/04/2556
 11. 2126เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...ธุรการ : อยุธยา 1035/0 9/04/2556
 12. 2127คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...พนักงานส่งเอกสาร : นนทบ... 905/0 5/04/2556
 13. 2128เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...พนักงานทั่วไป : นครปฐม 1012/0 5/04/2556
 14. 2129เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1064/0 5/04/2556
 15. 2130เชิญคนพิการทำงาน...คอมพิวเตอร์ : ปราจีนบุรี 976/0 5/04/2556