ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 142

 1. 2116คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการเปลี่ยนงาน...ด้านบัญชี : สมุทรป... 815/0 30/04/2556
 2. 2117คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ใน พัทยา : ชลบุรี 878/0 30/04/2556
 3. 2118เชิญคนพิการ และคนทั่วไปทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1423/0 30/04/2556
 4. 2119เชิญคนพิการทำงาน...พนักงานร้าน : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 1085/0 30/04/2556
 5. 2120เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : ชลบุรี 1047/0 30/04/2556
 6. 2121ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กระทรวงการคลัง 3169/0 29/04/2556
 7. 2122เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : ลำปาง 1308/0 26/04/2556
 8. 2123เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1109/0 26/04/2556
 9. 2124"นครปฐม”อบรม แรงงานคนพิการ 1164/0 26/04/2556
 10. 2125เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 1263/0 25/04/2556
 11. 2126สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. 8-30 พ.ค. 56 2085/0 25/04/2556
 12. 2127ประกาศรับสมัครผู้พิการเข้ารับการฝึกอาชีพ 1904/0 25/04/2556
 13. 2128เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1448/0 24/04/2556
 14. 2129เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1078/0 24/04/2556
 15. 2130เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 1556/0 23/04/2556