ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 142

 1. 2116เชิญคนพิการหญิงทำงาน...ธุรการ/ประชาสัมพันธ์ : กรุงเทพฯ 1101/0 13/03/2556
 2. 2117เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : สมุทรสาคร 1196/0 13/03/2556
 3. 2118เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1208/0 13/03/2556
 4. 2119เชิญคนพิการหญิงทำงาน...พนักงานทั่วไป : นนทบุรี 1036/0 13/03/2556
 5. 2120เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1013/0 13/03/2556
 6. 2121เชิญคนพิการทางการได้ยิน-พูดทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1123/0 13/03/2556
 7. 2122เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 988/0 13/03/2556
 8. 2123เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ : นนทบุรี 1003/0 12/03/2556
 9. 2124ขยายเวลา ! ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ...กรมเจรจาการค้าระหว่า... 1981/0 12/03/2556
 10. 2125เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1419/0 11/03/2556
 11. 2126เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1337/0 11/03/2556
 12. 2127เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1420/0 11/03/2556
 13. 2128เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1300/0 11/03/2556
 14. 2129เชิญคนพิการทางการได้ยิน/สื่อสารทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1088/0 11/03/2556
 15. 2130เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1193/0 11/03/2556