ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 139

 1. 2071เชิญคนพิการทำงาน...วิศวกร : กรุงเทพฯ 1006/0 28/05/2556
 2. 2072เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1119/0 28/05/2556
 3. 2073เชิญคนพิการชายทำงาน...ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล : กรุงเทพฯ 1131/0 27/05/2556
 4. 2074เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1243/0 27/05/2556
 5. 2075เชิญคนพิการชายทำงาน...เขียนแบบ : กรุงเทพฯ 946/0 27/05/2556
 6. 2076เชิญคนพิการทำงาน...พนักงานทั่วไป : ชลบุรี 1298/0 27/05/2556
 7. 2077เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรสาคร 1093/0 27/05/2556
 8. 2078เชิญคนพิการทำงาน...Office Specialist : ชลบุรี 1127/0 27/05/2556
 9. 2079เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...หลายอัตรา : อุบลราชธานี 864/0 27/05/2556
 10. 2080เชิญคนพิการทำงาน...ช่างซ่อมบำรุง : กาฬสินธุ์ 975/0 27/05/2556
 11. 2081บริษัทซอฟแวร์เยอรมนีประกาศจ้างคนออทิสติก 1259/0 26/05/2556
 12. 2082มอบอาคารฝึกอาชีพให้นักเรียนพิการทางหู 1255/0 25/05/2556
 13. 2083เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1534/0 23/05/2556
 14. 2084 บริษัท"เยอรมัน"เจ๋ง จ้าง"บุคคลสมาธิสั้น"เข้าทำงาน ชี้"เก่งจริง-... 1334/0 23/05/2556
 15. 2085คนพิการทางการได้ยินหญิงต้องการทำงาน...คีย์ข้อมูล-ธุรการ : กรุงเท... 952/0 23/05/2556