ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 139

กระทู้ทั้งหมด

 1. 2071เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1009/0 6/03/2556
 2. 2072เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1101/0 6/03/2556
 3. 2073เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ 1377/0 6/03/2556
 4. 2074เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1121/0 6/03/2556
 5. 2075เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : สมุทรสาคร 1125/0 6/03/2556
 6. 2076เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1249/0 5/03/2556
 7. 2077เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1158/0 5/03/2556
 8. 2078เชิญคนพิการหญิงทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1157/0 5/03/2556
 9. 2079เชิญคนพิการทำงาน...สนับสนุนทางบัญชี : กรุงเทพฯ 1072/0 5/03/2556
 10. 2080เชิญคนพิการทำงาน...ประสานงานทางโทรศัพท์(ทำงานที่บ้าน) : กรุงเทพฯ 1207/0 5/03/2556
 11. 2081เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1192/0 4/03/2556
 12. 2082เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1134/0 4/03/2556
 13. 2083เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1011/0 4/03/2556
 14. 2084เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1167/0 4/03/2556
 15. 2085เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงาน(ตามความเหมาะสม) : กรุงเทพฯ 1128/0 4/03/2556