ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 139

 1. 2071เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ หรือทางการเรียนรู้-แอลดีทำงาน...ธุรกา... 1450/0 18/02/2556
 2. 2072เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2488/0 13/02/2556
 3. 2073เชิญคนพิการสมัครรับราชการ...กรมศุลกากร 4961/0 13/02/2556
 4. 2074คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 1318/0 13/02/2556
 5. 2075เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 2151/0 13/02/2556
 6. 2076เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บข้อมูล : กรุงเทพฯ 1721/0 12/02/2556
 7. 2077เชิญคนพิการทำงาน..คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1958/0 12/02/2556
 8. 2078เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...Operator : กรุงเทพฯ 1685/0 12/02/2556
 9. 2079เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : นนทบุรี 1660/0 11/02/2556
 10. 2080เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ/ประสานงาน : กรุงเทพฯ 2142/0 5/02/2556
 11. 2081คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน : สมุทรปราการ 1850/0 6/10/2555
 12. 2082เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1851/0 0/00/543
 13. 2083เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ฝ่ายผลิต : นครปฐม 1712/0 0/00/543
 14. 2084เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงาน : ชลบุรี 2287/0 0/00/543
 15. 2085เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 2049/0 0/00/543