ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 139

 1. 2071เชิญคนพิการทำงาน...เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการข้อมูล 1219/0 11/04/2556
 2. 2072เครือข่ายเด็ก สตรี คนพิการ บุกทำเนียบ จี้นายกฯ ช่วยเหลือค่าครองช... 745/0 10/04/2556
 3. 2073เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1342/0 10/04/2556
 4. 2074เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1270/0 10/04/2556
 5. 2075เชิญคนพิการทำงาน...พนักงานขาย : กรุงเทพฯ 1433/0 10/04/2556
 6. 2076เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1082/0 10/04/2556
 7. 2077คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน : สุพรรณบุรี 882/0 9/04/2556
 8. 2078คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...ที่บ้าน : พะเยา 871/0 9/04/2556
 9. 2079คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...ธุรการ คีย์ข้อมูล ใน จ.... 1074/0 9/04/2556
 10. 2080เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...บันทึกข้อมูล : กรุงเทพฯ 979/0 9/04/2556
 11. 2081เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...ธุรการ : อยุธยา 1004/0 9/04/2556
 12. 2082คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...พนักงานส่งเอกสาร : นนทบ... 868/0 5/04/2556
 13. 2083เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...พนักงานทั่วไป : นครปฐม 982/0 5/04/2556
 14. 2084เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1034/0 5/04/2556
 15. 2085เชิญคนพิการทำงาน...คอมพิวเตอร์ : ปราจีนบุรี 948/0 5/04/2556