ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 139

 1. 2071เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 955/0 21/05/2556
 2. 2072เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ล้างจาน : กรุงเทพฯ 857/0 21/05/2556
 3. 2073เชิญคนพิการร่างกาย/ทางการได้ยินทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : กรุงเ... 916/0 21/05/2556
 4. 2074คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ด้านกฎหมาย : นครศรีธรรมร... 676/0 17/05/2556
 5. 2075คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ตามความเหมาะสม : กรุงเทพ... 778/0 17/05/2556
 6. 2076คนพิการทางการได้ยินหญิงต้องการทำงาน...ใน กทม. : อุบลราชธานี 825/0 17/05/2556
 7. 2077คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ผ่านอินเตอร์เน็ต(ที่บ้าน... 690/0 17/05/2556
 8. 2078เชิญคนพิการทำงาน...เขียนแบบ : กรุงเทพฯ 1073/0 17/05/2556
 9. 2079เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-บุคคล : ปทุมธานี 1042/0 17/05/2556
 10. 2080เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...บาริสต้า : กรุงเทพฯ 1227/0 17/05/2556
 11. 2081คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน : ระยอง 747/0 16/05/2556
 12. 2082คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน : ศรีษะเกษ 723/0 16/05/2556
 13. 2083คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ทุกประเภท : กรุงเทพฯ 743/0 16/05/2556
 14. 2084เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงานบริการลูกค้า(ลานจอดรถ) 986/0 16/05/2556
 15. 2085คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...ใน กทม. : กระบี่ 797/0 15/05/2556