ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 139

 1. 2071เชิญคนพิการทำงาน...HELPDESK SUPPORT : กรุงเทพฯ 957/0 26/03/2556
 2. 2072เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 962/0 26/03/2556
 3. 2073เชิญคนพิการทำงาน...พนักงานเสิร์ฟ : กรุงเทพฯ 855/0 26/03/2556
 4. 2074เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1007/0 26/03/2556
 5. 2075เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : กรุงเทพฯ 1004/0 26/03/2556
 6. 2076เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/ชลบุรี 1094/0 26/03/2556
 7. 2077เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 980/0 26/03/2556
 8. 2078เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงาน...ธุรการ-การเงิน : นครปฐม 857/0 26/03/2556
 9. 2079คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ธุรการ-ประสานงาน : สุพรร... 817/0 25/03/2556
 10. 2080คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...เอกสาร : กรุงเทพฯ 914/0 25/03/2556
 11. 2081คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ธุรการ : สุรินทร์ 823/0 25/03/2556
 12. 2082คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...ธุรการ-บันทึกข้อมูล : กรุงเ... 901/0 25/03/2556
 13. 2083เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 871/0 25/03/2556
 14. 2084เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : สมุทรสาคร 1033/0 25/03/2556
 15. 2085เชิญคนพิการร่างกาย(ซีกล่าง)ทำงาน...ลูกค้าสัมพันธ์ : กรุงเทพฯ 810/0 25/03/2556