ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 139

 1. 2071จังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสิทธิ์ด้านอาชีพของคนพิการ 1535/0 10/05/2556
 2. 2072เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ประสานงานฝ่ายบุคคล : ชลบุรี 969/0 10/05/2556
 3. 2073เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 933/0 10/05/2556
 4. 2074เชิญคนพิการสมัครงาน...ด้านเว็บไซต์ : กรุงเทพฯ 1901/0 9/05/2556
 5. 2075เชิญคนพิการทำงาน...ด้านเอกสาร/อื่นๆ : กรุงเทพฯ 1133/0 9/05/2556
 6. 2076เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1211/0 9/05/2556
 7. 2077ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กระทรวงยุติธรรม 3834/0 8/05/2556
 8. 2078เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงานทั่วไป : กรุงเทพฯ 1265/0 3/05/2556
 9. 2079เชิญคนพิการทำงานโรงแรม...ธุรการฝ่ายจัดซื้อ : กรุงเทพฯ 1364/0 3/05/2556
 10. 2080คนพิการทางการเห็นชายต้องการทำงาน...ถอดเทป/แปลเอกสาร : กรุงเทพฯ 929/0 2/05/2556
 11. 2081เชิญคนพิการทางการได้ยิน/ร่างกายทำงาน...งานบริการ/งานครัว : กรุงเ... 1369/0 2/05/2556
 12. 2082คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 757/0 1/05/2556
 13. 2083คนพิการทางการเห็นหญิงต้องการทำงาน...ในเขตบางพลัด/บางกอกน้อย/ตลิ่... 772/0 1/05/2556
 14. 2084เชิญคนพิการร่างกาย(ซีกล่าง)ทำงาน...ลูกค้าสัมพันธ์ : กรุงเทพฯ 859/0 1/05/2556
 15. 2085คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ออกแบบสินค้า/โปสเตอร์ : ... 774/0 30/04/2556