ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 137

กระทู้ทั้งหมด

 1. 2041ขยายเวลา ! ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ...กรมเจรจาการค้าระหว่า... 1955/0 12/03/2556
 2. 2042เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1395/0 11/03/2556
 3. 2043เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1321/0 11/03/2556
 4. 2044เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1403/0 11/03/2556
 5. 2045เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1283/0 11/03/2556
 6. 2046เชิญคนพิการทางการได้ยิน/สื่อสารทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1067/0 11/03/2556
 7. 2047เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1179/0 11/03/2556
 8. 2048คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ในเขตปริมณฑล : เชียงราย 1063/0 8/03/2556
 9. 2049คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...บัญชี : สมุทรสาคร 843/0 8/03/2556
 10. 2050คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...ธุรการ-บันทึกข้อมูล : ป... 1038/0 8/03/2556
 11. 2051เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1350/0 8/03/2556
 12. 2052เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1161/0 8/03/2556
 13. 2053เชิญคนพิการทางการได้ยินชายทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1094/0 8/03/2556
 14. 2054เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1108/0 8/03/2556
 15. 2055เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1044/0 8/03/2556