ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 137

 1. 2041เชิญคนพิการร่างกาย/ทางการได้ยินทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : กรุงเ... 843/0 21/05/2556
 2. 2042คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ด้านกฎหมาย : นครศรีธรรมร... 605/0 17/05/2556
 3. 2043คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ตามความเหมาะสม : กรุงเทพ... 703/0 17/05/2556
 4. 2044คนพิการทางการได้ยินหญิงต้องการทำงาน...ใน กทม. : อุบลราชธานี 754/0 17/05/2556
 5. 2045คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ผ่านอินเตอร์เน็ต(ที่บ้าน... 641/0 17/05/2556
 6. 2046เชิญคนพิการทำงาน...เขียนแบบ : กรุงเทพฯ 998/0 17/05/2556
 7. 2047เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-บุคคล : ปทุมธานี 969/0 17/05/2556
 8. 2048เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...บาริสต้า : กรุงเทพฯ 1149/0 17/05/2556
 9. 2049คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน : ระยอง 674/0 16/05/2556
 10. 2050คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน : ศรีษะเกษ 651/0 16/05/2556
 11. 2051คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ทุกประเภท : กรุงเทพฯ 671/0 16/05/2556
 12. 2052เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...พนักงานบริการลูกค้า(ลานจอดรถ) 931/0 16/05/2556
 13. 2053คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...ใน กทม. : กระบี่ 718/0 15/05/2556
 14. 2054คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...ด้านออกแบบ ในกทม. : หนองคาย 622/0 15/05/2556
 15. 2055คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ด้านการเงิน-บัญชี : ศรีษ... 588/0 15/05/2556