ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 137

 1. 2041เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 1385/0 27/02/2556
 2. 2042เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : ปทุมธานี 3384/0 27/02/2556
 3. 2043เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 4813/0 22/02/2556
 4. 2044เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1286/0 21/02/2556
 5. 2045เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรสาคร 2568/0 21/02/2556
 6. 2046เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : สมุทรปรากา... 1645/0 20/02/2556
 7. 2047เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 3282/0 19/02/2556
 8. 2048เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บ-บันทึกข้อมูล : กรุงเทพ... 1295/0 19/02/2556
 9. 2049เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ หรือทางการเรียนรู้-แอลดีทำงาน...ธุรกา... 1419/0 18/02/2556
 10. 2050เชิญคนพิการสมัครสอบเข้ารับราชการ...กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2462/0 13/02/2556
 11. 2051เชิญคนพิการสมัครรับราชการ...กรมศุลกากร 4918/0 13/02/2556
 12. 2052คนพิการทางการได้ยินชายต้องการทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 1297/0 13/02/2556
 13. 2053เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : ชลบุรี 2121/0 13/02/2556
 14. 2054เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...จัดเก็บข้อมูล : กรุงเทพฯ 1687/0 12/02/2556
 15. 2055เชิญคนพิการทำงาน..คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1921/0 12/02/2556