ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 137

 1. 2041เชิญคนพิการทำงาน...พนักงานทั่วไป : ชลบุรี 1219/0 27/05/2556
 2. 2042เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : สมุทรสาคร 1014/0 27/05/2556
 3. 2043เชิญคนพิการทำงาน...Office Specialist : ชลบุรี 1031/0 27/05/2556
 4. 2044เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...หลายอัตรา : อุบลราชธานี 788/0 27/05/2556
 5. 2045เชิญคนพิการทำงาน...ช่างซ่อมบำรุง : กาฬสินธุ์ 886/0 27/05/2556
 6. 2046บริษัทซอฟแวร์เยอรมนีประกาศจ้างคนออทิสติก 1157/0 26/05/2556
 7. 2047มอบอาคารฝึกอาชีพให้นักเรียนพิการทางหู 1155/0 25/05/2556
 8. 2048เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1455/0 23/05/2556
 9. 2049 บริษัท"เยอรมัน"เจ๋ง จ้าง"บุคคลสมาธิสั้น"เข้าทำงาน ชี้"เก่งจริง-... 1230/0 23/05/2556
 10. 2050คนพิการทางการได้ยินหญิงต้องการทำงาน...คีย์ข้อมูล-ธุรการ : กรุงเท... 867/0 23/05/2556
 11. 2051คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...ด้านการขาย : กรุงเทพฯ 842/0 23/05/2556
 12. 2052เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1600/0 23/05/2556
 13. 2053คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...เว็บไซต์/กราฟิก(ฟรีแลนซ์... 756/0 22/05/2556
 14. 2054เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1032/0 22/05/2556
 15. 2055เชิญคนพิการทำงาน...พนักงานโรงแรม : กรุงเทพฯ 1334/0 22/05/2556