ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 137

กระทู้ทั้งหมด

 1. 2041เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...บันทึกข้อมูล : กรุงเทพฯ 972/0 9/04/2556
 2. 2042เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...ธุรการ : อยุธยา 991/0 9/04/2556
 3. 2043คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการทำงาน...พนักงานส่งเอกสาร : นนทบ... 859/0 5/04/2556
 4. 2044เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...พนักงานทั่วไป : นครปฐม 971/0 5/04/2556
 5. 2045เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...ฝ่ายผลิต : กรุงเทพฯ 1023/0 5/04/2556
 6. 2046เชิญคนพิการทำงาน...คอมพิวเตอร์ : ปราจีนบุรี 945/0 5/04/2556
 7. 2047เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-ประสานงาน : กรุงเทพฯ 998/0 5/04/2556
 8. 2048เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1191/0 4/04/2556
 9. 2049ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กรมเจ้าท่า 4440/0 3/04/2556
 10. 2050เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1086/0 3/04/2556
 11. 2051เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...ธุรการ-ประสานงาน : กรุงเทพฯ 1002/0 2/04/2556
 12. 2052เชิญคนพิการทำงาน : กรุงเทพฯ 1247/0 2/04/2556
 13. 2053ศรีสะเกษอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ 902/0 2/04/2556
 14. 2054เชิญคนพิการทำงาน...ประชาสัมพันธ์ : กรุงเทพฯ 1037/0 2/04/2556
 15. 2055เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1149/0 2/04/2556