ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 137

 1. 2041เชิญคนพิการทำงาน...Tele Sales(พนักงานขายทางโทรศัพท์) : กรุงเทพฯ 1026/0 31/05/2556
 2. 2042เชิญคนพิการทำงาน...ประชาสัมพันธ์ : กรุงเทพฯ 941/0 31/05/2556
 3. 2043เชิญคนพิการร่างกายทำงาน...พนักงานทั่วไป : กรุงเทพฯ 1056/0 31/05/2556
 4. 2044คนพิการทางการเห็นชายต้องการทำงาน : นนทบุรี 778/0 30/05/2556
 5. 2045คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ช่างอิเล็กทรอนิกส์ : กรุ... 762/0 30/05/2556
 6. 2046คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ทุกประเภท : กรุงเทพฯ 735/0 30/05/2556
 7. 2047เชิญคนพิการทำงาน...ช่างอิเล็กทรอนิกส์ : กรุงเทพฯ 1122/0 30/05/2556
 8. 2048เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : ปทุมธานี 1160/0 30/05/2556
 9. 2049เชิญคนพิการทำงาน...ตามความเหมาะสม : สมุทรสาคร 901/0 30/05/2556
 10. 2050เชิญคนพิการทำงาน...พนักงานตกแต่งชิ้นงาน : ชลบุรี 977/0 30/05/2556
 11. 2051คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ใน สมุทรสาคร : สมุทรสาคร 662/0 29/05/2556
 12. 2052คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ด้านกราฟิก-ออกแบบสิ่งพิม... 757/0 29/05/2556
 13. 2053เชิญคนพิการทำงาน...พนักงานสอบเทียบเครื่องมือ : กรุงเทพฯ/ระยอง 975/0 29/05/2556
 14. 2054เชิญคนพิการทำงาน...พนักงานขาย : กรุงเทพฯ 885/0 29/05/2556
 15. 2055น่านส่งเสริมการเข้าถึงอาชีพของคนพิการ 1436/0 29/05/2556