ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 137

 1. 2041คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ออกแบบสินค้า/โปสเตอร์ : ... 736/0 30/04/2556
 2. 2042คนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงต้องการเปลี่ยนงาน...ด้านบัญชี : สมุทรป... 696/0 30/04/2556
 3. 2043คนพิการร่างกาย-เดินได้ชายต้องการทำงาน...ใน พัทยา : ชลบุรี 757/0 30/04/2556
 4. 2044เชิญคนพิการ และคนทั่วไปทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1309/0 30/04/2556
 5. 2045เชิญคนพิการทำงาน...พนักงานร้าน : กรุงเทพฯ/อื่นๆ 984/0 30/04/2556
 6. 2046เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : ชลบุรี 943/0 30/04/2556
 7. 2047ประกาศรับสมัครสอบคนพิการเข้ารับราชการ...กระทรวงการคลัง 3018/0 29/04/2556
 8. 2048เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : ลำปาง 1209/0 26/04/2556
 9. 2049เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1011/0 26/04/2556
 10. 2050"นครปฐม”อบรม แรงงานคนพิการ 947/0 26/04/2556
 11. 2051เชิญคนพิการทำงาน...รับโทรศัพท์ : กรุงเทพฯ 1158/0 25/04/2556
 12. 2052สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. 8-30 พ.ค. 56 1967/0 25/04/2556
 13. 2053ประกาศรับสมัครผู้พิการเข้ารับการฝึกอาชีพ 1575/0 25/04/2556
 14. 2054เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 1342/0 24/04/2556
 15. 2055เชิญคนพิการร่างกาย-เดินได้หญิงทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ 988/0 24/04/2556