ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 137

 1. 2041เชิญคนพิการทางการได้ยินทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1167/0 4/03/2556
 2. 2042เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1111/0 4/03/2556
 3. 2043เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 989/0 4/03/2556
 4. 2044เชิญคนพิการทำงาน...คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1143/0 4/03/2556
 5. 2045เชิญคนพิการชายทำงาน...พนักงาน(ตามความเหมาะสม) : กรุงเทพฯ 1105/0 4/03/2556
 6. 2046เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ-คีย์ข้อมูล : กรุงเทพฯ 1020/0 4/03/2556
 7. 2047เชิญคนพิการทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ/ระยอง 1535/0 4/03/2556
 8. 2048เชิญคนพิการชายทำงาน...ช่างซ่อมบำรุง : กรุงเทพฯ 951/0 4/03/2556
 9. 2049เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1171/0 4/03/2556
 10. 2050เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1261/0 4/03/2556
 11. 2051เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ/สมุทรสาคร 1111/0 4/03/2556
 12. 2052เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1391/0 1/03/2556
 13. 2053เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1432/0 1/03/2556
 14. 2054เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : กรุงเทพฯ 1354/0 1/03/2556
 15. 2055เชิญคนพิการทำงาน...พนักงาน : กรุงเทพฯ 1322/0 1/03/2556