รับพนักงานจ้างเหมาบริการคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งบรรณารักษ์ : กระทรวงการต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

ที่อยู่ ห้องสมุดกระทรวงการต่างประเทศ กองบรรณสารและห้องสมุด สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ ชั้น ๓ โซน A อาคารถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. คัดเลือกและจัดส่งข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศ และฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการต่างประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศบอกรับเป็นสมาชิก นำส่งให้ข้าราชการกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม e-Library

2. ทำหน้าที่ตอบคำถามผ่านโปรแกรม e-Library

3. จัดทำ e-Book และ e-Journal

4. วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification) เพื่อนำเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติของกระทรวงการต่างประเทศ

5. ให้บริการยืม-คืน ตอบคำถามและช่วยค้นคว้าวิจัยแก่ผู้ใช้บริการของห้องสมุด

กระทรวงการต่างประเทศ

6. จัดหนังสือขึ้นชั้น

7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการ เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรับผิดชอบ ส่งมอบงานได้ทันเวลาตามที่กำหนดครบถ้วนและมีคุณภาพ

วิธีการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ”

สอบถามเพิ่มเติม คุณวิลาสินี โทรศัพท์ 02-2035000 ต่อ 23903-5 และ 23971-3

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 8/01/2561 เวลา 10:03:25 ดูภาพสไลด์โชว์ รับพนักงานจ้างเหมาบริการคนพิการ เข้าทำงานตำแหน่งบรรณารักษ์ : กระทรวงการต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่อยู่ ห้องสมุดกระทรวงการต่างประเทศ กองบรรณสารและห้องสมุด สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ ชั้น ๓ โซน A อาคารถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน 1. คัดเลือกและจัดส่งข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศ และฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการต่างประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศบอกรับเป็นสมาชิก นำส่งให้ข้าราชการกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม e-Library 2. ทำหน้าที่ตอบคำถามผ่านโปรแกรม e-Library 3. จัดทำ e-Book และ e-Journal 4. วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification) เพื่อนำเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติของกระทรวงการต่างประเทศ 5. ให้บริการยืม-คืน ตอบคำถามและช่วยค้นคว้าวิจัยแก่ผู้ใช้บริการของห้องสมุด กระทรวงการต่างประเทศ 6. จัดหนังสือขึ้นชั้น 7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ คนพิการ เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรับผิดชอบ ส่งมอบงานได้ทันเวลาตามที่กำหนดครบถ้วนและมีคุณภาพ วิธีการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ” สอบถามเพิ่มเติม คุณวิลาสินี โทรศัพท์ 02-2035000 ต่อ 23903-5 และ 23971-3 เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...