เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ราชเทวี กทม.

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ (สำนักบริหารการคลัง)

ที่อยู่ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล งานธุรการ จัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ ไม่ระบุประเภทความพิการ เพศไม่จำกัด อายุ 23-45 ปี การศึกษาปริญญาตรี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้

ติดต่อ คุณรัตนา อินตะ โทรศัพท์ 02-2035000 ต่อ 21006 แฟกซ์ 02 6404396 อีเมล์ family.inta@gmail.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 28/11/2560 เวลา 10:10:15 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ราชเทวี กทม.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (สำนักบริหารการคลัง) ที่อยู่ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล งานธุรการ จัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ ไม่ระบุประเภทความพิการ เพศไม่จำกัด อายุ 23-45 ปี การศึกษาปริญญาตรี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ ติดต่อ คุณรัตนา อินตะ โทรศัพท์ 02-2035000 ต่อ 21006 แฟกซ์ 02 6404396 อีเมล์ family.inta@gmail.com เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...