จัดนัดพบแรงงานคนพิการครั้งใหญ่ เพิ่มโอกาสทองผู้ด้อยโอกาสมีงานทำ

แสดงความคิดเห็น

โลโก้กรมการจัดหางาน

นายประวิทย์ เคียงผลอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่า การจัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ "สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข" เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อในเครือ โดยจะรับสมัครคนพิการเข้าทำงานจำนวนกว่า150อัตรา

ดังนั้นจึงได้ประสานมายังกรมการจัดหางาน เพื่อเป็นตัวกางในการประสานให้พก.จัดหาคนพิการเข้ามาสมัครงานตามตำแหน่งที่บริษัทเปิดรับ ซึ่งมีหลากหลายตำแหน่ง เช่น พนักงานประจำสำนักงาน แผนกช่าง ฯลฯ และขอเชิญชวนผู้พิการทุกท่านที่กำลังมองหางานทำ ให้มาสมัครงานในงานดังกล่าวซึ่งจะจัดขึ้นที่บริเวณลานอีเดน ชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิล์ด ระหว่างวันพุธที่4 -พฤหัสฯที่5กันยายน2556นี้ เวลา10.00-16.00น. ซึ่งผู้พิการสามารถเดินทางมาได้หลายวิธีทั้งรถประจำทาง รถแท๊กซี่ รถไฟฟ้าบีทีเอส

กิจกรรมในงานจะมีการสมัครงานกับบริษัทในเครือเซ็นทรัล กว่า10บริษัท หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ซึ่งฝ่ายบุคคลจะสัมภาษณ์ผู้สมัครและประกาศผลภายในวันนั้นทันทีว่ารับ เข้าทำงานหรือไม่ โดยผู้สมัครไม่ต้องรอข้ามวัน นอกจากนี้ยังมีการลงทะเบียนการใช้สิทธิตามมาตรา35เพื่อให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ เข้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ของบริษัท ไทวัสดุ จำนวน24สาขาทั่วประเทศ ตลอดจนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา35เรื่องการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ ได้แก่ ช่างซ่อมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า พนักงานบันทึกบัญชี พนักงานขายออนไลน์ โดยมีเบี้ยเลี้ยงพร้อมสวัสดิการ ตลอดระยะเวลาโครงการ6เดือน และได้รับโอกาสเข้าร่วมงานในบริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมทั้งจะมีการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน6อาชีพให้ดูภายในงานอีกด้วย นายประวิทย์กล่าวและว่า

"ผู้พิการทุกคนอยากมีงานทำ เพื่อหาเงินเลี้ยงตนเองและครอบครัว สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง ซึ่งถือเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และความภูมิใจในตนเอง โดยภาครัฐมีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมอยู่แล้ว อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือและโอกาสจากภาคเอกชนในครั้งนี้ ที่เปิดรับคนพิการเข้าทำงาน

ทั้งนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2554 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง100คนขึ้นไปต้องรับ ลูกจ้างที่เป็นคนพิการเข้าทำงาน 1 คน มิฉะนั้นจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอัตราส่วนที่กำหนด คืออัตราค่าจ้างขั้นต่ำ คูณจำนวน365วัน จะเท่ากับจำนวนเงินที่สถานประกอบกิจการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนในปีนั้น ต่อคนพิการ1คน ซึ่งบางสถานประกอบการอาจจะเลือกวิธีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ มากกว่าการเปิดโอกาสให้คนพิการเข้ามาทำงาน เพราะอาจจะคิดว่ามีความยุ่งยากมากกว่า แต่อยากให้พิจารณาว่า คนพิการก็มีศักยภาพไม่แพ้คนที่มีร่างกายปกติ ซึ่งหากได้รับโอกาสเข้าทำงาน ก็จะยังมีส่วนช่วยเหลือไปถึงครอบครัวอีกด้วย

“กรมการจัดหางานขอเชิญชวนนายจ้าง และเจ้าของสถานประกอบกิจการทุกแห่งด้วยว่า การเปิดโอกาสรับคนพิการเข้าทำงานตามกฎกระทรวงนั้น จะช่วยให้คนพิการได้มีงานทำ มีรายได้จุนเจือครอบครัว ทำให้พวกเขามีความภูมิใจในตนเอง ที่เข้ามาอยู่ในระบบเศรษฐกิจ เป็นการช่วยส่งเสริมคนพิการให้มีงานทำได้ตรงกว่าการจ่ายเงินสมทบ เข้ากองทุนขณะที่นายจ้างเองก็ได้ลูกจ้างเข้ามาทำงาน”อธิบดีกรมการ จัดหางานกล่าว ทั้งนี้หากโครงการนำร่อง จัดนัดพบแรงงานคนพิการร่วมกับเครือเซ็นทรัลประสบความสำเร็จ ก็จะขยายไปยังภาคเอกชนอื่น ๆ ในภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีความสนใจให้กรมการจัดหางานเข้ามาช่วยจัดนัดพบแรงงาน คนพิการในลักษณะนี้ ต่อไป....ติดต่อที่กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์02-245-2017และที่ศูนย์รับสมัครงาน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด02-101-8124ถึง26หรือที่เว็บไซต์ www.centralsmartjobs.com (ขนาดไฟล์: 185)

ขอบคุณ... http://www.naewna.com/local/64980

แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ส.ค.56

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ส.ค.56
วันที่โพสต์: 6/09/2556 เวลา 02:09:25 ดูภาพสไลด์โชว์ จัดนัดพบแรงงานคนพิการครั้งใหญ่ เพิ่มโอกาสทองผู้ด้อยโอกาสมีงานทำ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โลโก้กรมการจัดหางาน นายประวิทย์ เคียงผลอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่า การจัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ "สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ ชีวิตมีสุข" เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อในเครือ โดยจะรับสมัครคนพิการเข้าทำงานจำนวนกว่า150อัตรา ดังนั้นจึงได้ประสานมายังกรมการจัดหางาน เพื่อเป็นตัวกางในการประสานให้พก.จัดหาคนพิการเข้ามาสมัครงานตามตำแหน่งที่บริษัทเปิดรับ ซึ่งมีหลากหลายตำแหน่ง เช่น พนักงานประจำสำนักงาน แผนกช่าง ฯลฯ และขอเชิญชวนผู้พิการทุกท่านที่กำลังมองหางานทำ ให้มาสมัครงานในงานดังกล่าวซึ่งจะจัดขึ้นที่บริเวณลานอีเดน ชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิล์ด ระหว่างวันพุธที่4 -พฤหัสฯที่5กันยายน2556นี้ เวลา10.00-16.00น. ซึ่งผู้พิการสามารถเดินทางมาได้หลายวิธีทั้งรถประจำทาง รถแท๊กซี่ รถไฟฟ้าบีทีเอส กิจกรรมในงานจะมีการสมัครงานกับบริษัทในเครือเซ็นทรัล กว่า10บริษัท หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ซึ่งฝ่ายบุคคลจะสัมภาษณ์ผู้สมัครและประกาศผลภายในวันนั้นทันทีว่ารับ เข้าทำงานหรือไม่ โดยผู้สมัครไม่ต้องรอข้ามวัน นอกจากนี้ยังมีการลงทะเบียนการใช้สิทธิตามมาตรา35เพื่อให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ เข้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ของบริษัท ไทวัสดุ จำนวน24สาขาทั่วประเทศ ตลอดจนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา35เรื่องการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ ได้แก่ ช่างซ่อมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า พนักงานบันทึกบัญชี พนักงานขายออนไลน์ โดยมีเบี้ยเลี้ยงพร้อมสวัสดิการ ตลอดระยะเวลาโครงการ6เดือน และได้รับโอกาสเข้าร่วมงานในบริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมทั้งจะมีการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน6อาชีพให้ดูภายในงานอีกด้วย นายประวิทย์กล่าวและว่า "ผู้พิการทุกคนอยากมีงานทำ เพื่อหาเงินเลี้ยงตนเองและครอบครัว สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง ซึ่งถือเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และความภูมิใจในตนเอง โดยภาครัฐมีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมอยู่แล้ว อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือและโอกาสจากภาคเอกชนในครั้งนี้ ที่เปิดรับคนพิการเข้าทำงาน ทั้งนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2554 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง100คนขึ้นไปต้องรับ ลูกจ้างที่เป็นคนพิการเข้าทำงาน 1 คน มิฉะนั้นจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอัตราส่วนที่กำหนด คืออัตราค่าจ้างขั้นต่ำ คูณจำนวน365วัน จะเท่ากับจำนวนเงินที่สถานประกอบกิจการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนในปีนั้น ต่อคนพิการ1คน ซึ่งบางสถานประกอบการอาจจะเลือกวิธีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ มากกว่าการเปิดโอกาสให้คนพิการเข้ามาทำงาน เพราะอาจจะคิดว่ามีความยุ่งยากมากกว่า แต่อยากให้พิจารณาว่า คนพิการก็มีศักยภาพไม่แพ้คนที่มีร่างกายปกติ ซึ่งหากได้รับโอกาสเข้าทำงาน ก็จะยังมีส่วนช่วยเหลือไปถึงครอบครัวอีกด้วย “กรมการจัดหางานขอเชิญชวนนายจ้าง และเจ้าของสถานประกอบกิจการทุกแห่งด้วยว่า การเปิดโอกาสรับคนพิการเข้าทำงานตามกฎกระทรวงนั้น จะช่วยให้คนพิการได้มีงานทำ มีรายได้จุนเจือครอบครัว ทำให้พวกเขามีความภูมิใจในตนเอง ที่เข้ามาอยู่ในระบบเศรษฐกิจ เป็นการช่วยส่งเสริมคนพิการให้มีงานทำได้ตรงกว่าการจ่ายเงินสมทบ เข้ากองทุนขณะที่นายจ้างเองก็ได้ลูกจ้างเข้ามาทำงาน”อธิบดีกรมการ จัดหางานกล่าว ทั้งนี้หากโครงการนำร่อง จัดนัดพบแรงงานคนพิการร่วมกับเครือเซ็นทรัลประสบความสำเร็จ ก็จะขยายไปยังภาคเอกชนอื่น ๆ ในภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีความสนใจให้กรมการจัดหางานเข้ามาช่วยจัดนัดพบแรงงาน คนพิการในลักษณะนี้ ต่อไป....ติดต่อที่กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์02-245-2017และที่ศูนย์รับสมัครงาน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด02-101-8124ถึง26หรือที่เว็บไซต์ www.centralsmartjobs.com ขอบคุณ... http://www.naewna.com/local/64980 แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ส.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...