น่านส่งเสริมการเข้าถึงอาชีพของคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

โลโก้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ "ข่าวรอบเมืองเหนือ"

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์ด้านอาชีพของคนพิการ ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่านจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงงานด้านอาชีพของคนพิการ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ และหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านอาชีพ จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสิทธิ์ด้านการอาชีพและการมี งานทำให้แก่คนพิการ พร้อมทั้งการลงทะเบียน การรับสมัครงาน และฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การให้มีงานทำที่มั่นคง โดยมุ่งเน้นเรื่องการจ้างงานคนพิการและการส่งเสริมให้คนพิการประกอบอาชีพของคนพิการ ทั้งการทำงานในสถานประกอบการ การประกอบอาชีพส่วนตัว เพื่อเป็นการส่งเสริมพลังให้คนพิการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านอาชีพ และมีงานทำที่มั่นคง

ขอบคุณ... http://fang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=130528163143

ที่มา: ส.ปชส.น่านออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 พ.ค.56
วันที่โพสต์: 1/06/2556 เวลา 02:57:18 ดูภาพสไลด์โชว์ น่านส่งเสริมการเข้าถึงอาชีพของคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โลโก้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ "ข่าวรอบเมืองเหนือ" ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์ด้านอาชีพของคนพิการ ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่านจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงงานด้านอาชีพของคนพิการ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ และหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านอาชีพ จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสิทธิ์ด้านการอาชีพและการมี งานทำให้แก่คนพิการ พร้อมทั้งการลงทะเบียน การรับสมัครงาน และฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การให้มีงานทำที่มั่นคง โดยมุ่งเน้นเรื่องการจ้างงานคนพิการและการส่งเสริมให้คนพิการประกอบอาชีพของคนพิการ ทั้งการทำงานในสถานประกอบการ การประกอบอาชีพส่วนตัว เพื่อเป็นการส่งเสริมพลังให้คนพิการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านอาชีพ และมีงานทำที่มั่นคง ขอบคุณ... http://fang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=130528163143

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...