คนพิการทางด้านร่างกาย ต้องการงานที่สามารถทำที่บ้านได้ : มหาสารคาม

ชื่อ-นามสกุล นายกรวิชญ์ เมีองมูล อายุ 25 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย ใช้รถเข็น

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานที่สามารถนำกลับมาทำที่บ้านได้ งานทางด้านกราฟฟิคดีไซน์ มาเก็ตติ้ง งานคอมพิวเตอร์ หรืองานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์การทำงานด้านกราฟฟิคมา 2 ปี

ติดต่อ โทรศัพท์ 091-9329369

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 18/01/2564 เวลา 13:27:15