คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : ประชาอุทิศ กทม.

ชื่อ-นามสกุล นายเตย แซ่ลี้ อายุ 20 ปี

วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีประสบการณ์การทำงานในห้างสรรพสินค้ามาก่อน

ติดต่อ โทรศัพท์ 062-7875005 หรือ อีเมล์ Fawsuay@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 6/01/2564 เวลา 09:35:17