คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานด้านธุรการ ประสานงาน หรือตามความเหมาะสม : พญาไท กทม.

ชื่อ-นามสกุล นายธนากร กังกิติคุณ อายุ 43 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านธุรการ ประสานงาน งานจัดซื้อ หรืองานตามความเหมาะสม

ประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ ประสานงาน ติดต่อลูกค้า มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ติดต่อ โทรศัพท์ 08-29872036 หรือ อีเมล์ khunkorn35@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 6/11/2562 เวลา 15:49:36