คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานด้านพนักงานรับ-ส่งเอกสาร : นนทบุรี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุวลี ขานฉนวน อายุ 31 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย สามารถเดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการทำงานทางด้านพนักงานรับ-ส่ง เอกสาร

ความสามารถ/ทักษะ มีประสบการณ์เป็นพนักงานรับ-ส่งเอกสาร จำนวน 5 ปี

ติดต่อ โทรศัพท์ 097-2133026 หรือ อีเมล์ peebow10@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 23/09/2562 เวลา 10:27:11