คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงานทั่วไป หรือตามความเหมาะสม ในเขตพื้นที่เทพารักษ์ สมุทรปราการ

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปุณยวีร์ สิงห์ชัยรัตนากร อายุ 36 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางการมองเห็น

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานธุรการ งานโอเปอเรเตอร์ หรืองานตามความเหมาะสม ในเขตพื้นที่เทพารักษ์ สมุทรปราการ

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี มีประสบการณ์ทำงานธุรการ บัญชี ประสานงานทั่วไป

ติดต่อ โทรศัพท์ 083-0967993 หรือ อีเมล์ poonyawee24@gmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 29/08/2562 เวลา 09:29:33