คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานทั่วไปหรือตามความเหมาะสม : ปทุมธานี

ชื่อ-นามสกุล นายสุพจน์ ขันธศักดิ์ อายุ 48 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทั่วไป หรืองานตามความเหมาะสม

ความสามารถ/ทักษะ สามารถขับรถได้

ติดต่อ โทรศัพท์ 061-5026818

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 6/03/2561 เวลา 10:09:50