คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานตามความเหมาะสม : กาฬสินธุ์

ชื่อ-นามสกุล นายนฤเบศร์ สุระไพรสณฑ์ อายุ 22 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ความพิการ พิการทางด้านร่างกาย-เดินได้

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานตามความเหมาะสม งานราชการหรืองานทั่วไป

ความสามารถ/ทักษะ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ มีความสามารถในการพูด ประชาสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบในการทำงาน

ติดต่อ โทรศัพท์ 095-1681898 หรือ อีเมล์ ply_star9@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 27/02/2561 เวลา 11:44:18