คนพิการทางการได้ยิน ต้องการงานทางด้านธุรการ ทั่วไป : ลำปาง

ชื่อ-นามสกุล นายณัฏฐ์นภัสร สุวรรณอินทร์ อายุ 22 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ความพิการ พิการทางการได้ยิน

ลักษณะงานที่ต้องการ ต้องการงานทางด้านธุรการ สามารถทำงานเอกสารได้ หรืองานตามความเหมาะสม

ติดต่อ โทรศัพท์ 094-7211423 หรือ อีเมล์ aompom2099@hotmail.com

เรียบเรียง มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลคนพิการต้องการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 27/02/2561 เวลา 11:41:18